Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Fen Bilimleri Enstitüsü   bünyesinde yüksek lisans  programı açılması konusundaki teklifleri 22/05/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 7 maddeleri uyarınca, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür.  
Arş. Gör. SEMİH AÇIKBAŞ (0484) 212-1111 / 2828
Ziraat Fakültesi
10 Haziran 2019