2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz Programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ile ortak esaslar aşağıya çıkarılmıştır

 

A – KOŞULLAR: 

1-Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

          2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

          3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4-  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

5-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

6-Dörtlü veya yüzlü siteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

7- Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

8- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

9-Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

10Öğrencinin bir sınıfa intibakı yapılırken toplamda her 34 kredilik muaf ders için bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.

            11-  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

     

 

     B- DEĞERLENDİRME:

1Yatay geçişte sıralama yapılırken genel not ortalamasının (100 üzerinden) %50'si ve geldiği kuruma yerleşirken aldığı alan puanının %50'si alınır.

     2-  Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

3- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

C-GEREKLİ BELGELER: 

1.       Not belgesi (transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez)

2.       Ders İçerikleri

3.       Öğrenci Belgesi

4.       ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5.       Disiplin cezası almadığına dair belge

6.       Başvurular, gerekli belgeler ekli bir dilekçe ile yapılır ve yatay geçiş yapılacak

program belirtilir. 

 

D-BAŞVURU TARİHİ: 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 27/07/2018 - 15/08/2018 tarihleri arasında ilgili Üniversitenin; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullara şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde belgelerini tamamlamayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

 

27 Temmuz 2018               Başvuruların Başlaması

 

15 Ağustos 2018                 Başvuruların Sona Ermesi

 

28 Ağustos 2018       Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrenci Bilgileri Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığına Bildirilmesi

 

31 Ağustos  2018                Yatay Geçiş Sonuçlarının İnternetten Duyurulması

 

03-05 Eylül  2018             Asıl Öğrencilerin Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

 

06-07 Eylül  2018           Yedek Öğrencilerin Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTEJANLARI

YOPKODU

YOPADI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

Sosyal Bilimler MYO

 

 

109050018

Çocuk Gelişimi

5

2

109070013

Çocuk Gelişimi (İÖ)

5

2

109050327

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

5

2

109070173

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)

5

2

109050124

Geleneksel El Sanatları

5

2

109050178

İşletme Yönetimi

5

2

109050133

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

5

2

109050336

Sosyal Hizmetler

5

2

109070216

Sosyal Hizmetler (İ.Ö)

5

2

109050257

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

5

2

109070146

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İ.Ö)

5

2

109050345

Yerel Yönetimler

5

2

 

Teknik Bilimler MYO

 

 

109050169

Bilgisayar Programcılığı

6

2

109050106

Gıda Teknolojisi

6

2

109050187

İnşaat Teknolojisi

6

2

109070225

İnşaat Teknolojisi (İ.Ö)

6

2

109050142

Kimya Teknolojisi

6

2

Özel Güvenlik ve Koruma

6

2

109050081

Elektrik

6

2

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

109050239

İlk ve Acil Yardım

10

2

109070128

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

5

2

109050054

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

5

2

109070119

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ)

5

2

109050266

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

5

2

109070182

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ)

5

2

109050275

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

5

2

109070191

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö)

5

2

 

Eruh Meslek Yüksekokulu

 

 

109050203

Organik Tarım

5

2

109050284

Sosyal Hizmetler

5

2

109050354

Çocuk Gelişimi

5

2

 

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

 

 

109050248

Maliye

5

2

109050221

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

5

2

109050309

Bankacılık ve Sigortacılık

5

2

109050318

Dış Ticaret

5

2

109050293

Posta Hizmetleri

6

2

 

 

 


 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTEJANLARI

YOPKODU

 

YOPADI

SURE

PTR

2.Sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5.Sınıf

 

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109090044

 

Antrenörlük Eğitimi

4

 

16