2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölgesel Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans Programı Ders Programı

Program ekten görülebilir.

Tezli Yüksek Lisans programlarına (N.Ö. ve İ.Ö.) kayıtlı öğrenciler 3 ders, Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler ise 5 ders seçeceklerdir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3 Şubat 2019