AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURU2547 Sayılı kanunun 44.maddesinin ( c ) fıkrası gereğince, önlisans öğrencilerimizden azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için Üniversitemiz Senatosunun 14.11.2018 tarihli ve 2018/20-06 sayılı kararıyla 2 ek sınav hakkı verilmiş olup, aşağıda belirtilen uygulamaya göre işlem yapılacaktır.

1.      Müfredatındaki derslerden 6 ve daha fazlasının devamını alamayan öğrencilerin kayıtları yasa gereği silinecektir.

2.      1 nolu madde dışında kalan öğrencilerin devam koşulunu yerine getirip başarısız oldukları bütün dersleri için 2 ek sınav hakkı verilmiştir. Bu ek sınavlara girecek olan öğrenciler için sınav takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Ek Sınavlar (Bahar yarıyılı) Sonunda Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Önlisans Prorgramı Öğrencileri İçin)

1. Ek Sınav Tarihleri

17-24 Temmuz 2019

2. Ek Sınav Tarihleri

30 Temmuz 2019 - 07 Ağustos 2019

 

 

3.      Sınavlarda en az 60 (altmış) notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılacaklardır.

4.      2 ek sınav sonunda , başarısız ders sayısını 5 derse kadar düşüren öğrencilere 3 yarıyıl ek süre verilecektir.

5.      Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeden devam koşullarına bakılmaksızın başarısız oldukları ders sayısı 5 derse kadar olan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilecektir.

6.      1 dersten başarısız olanlar ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı verilecektir.

 

Bu haktan yararlanacak öğrencilerin 05 Temmuz 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili Akademik birimi öğrenci işlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur…

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
19 Nisan 2019