Eğitim Fakültesi Mazeret Sınav Programı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar dönemi Mazeret Sınav listesi ektedir.Açıklamalar  kısmını  okuyunuz.

AÇIKLAMALAR:!!!!
1- Dijital Okuryazarlık Mazeret Sınavı 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10.00'da A10 dersliğinde yapılacaktır.
2- Derslerin mazeret sınav yerleri ve tarihleri ilgili dersi yürüten öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulacaktır.
3- Mazeret sınavları 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
MAHMUT ERDOĞAN (0484) 212-1111 / 3110
Eğitim Fakültesi
22 Nisan 2019