Eğitim Fakültesinde Hayat Bahçesi İçin İlk Adım Atıldı

Fakülte ön bahçesinde yer alan yeşil alanda yöreye özgü bitkilerin yer alacağı endemik bitkilerin yer alacağı bahçe için dikim hazırlıkları yapıldı. Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CENGİZ ve Arş. Gör. Halit KIRIKTAŞ koordinatörlüğünde yürütülen çalışma için hafta sonu ortam, bitki ve toprak incelemeleri yapıldı. İlerleyen dönemde bu etkinlik öğretmen adaylarının yöreye endemik bitki türlerini bilimsel yöntemleri kullanarak yetiştirmelerini ve sorumluluk alma yeterliliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanan " Hayat Bahçesi" adındaki informal öğrenme ortamının kuruluşu konusunda projeye dönüştürülerek kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilecektir.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
6 Kasım 2018