Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Sınavı Kazanan Adayların Gerekli Belgeleri En Kısa Zamanda Müdürlüğümüze Aday Tarafından 15 Gün İçerisinde Elden Teslim Etmesi Gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) Mezuniyet Belgelerinin Noter Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Fotoğraf

4)Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare Örnek:Uzman,Araştırma Görevlisi)

5)Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

6)Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)

7)Mal Bildirim Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

8) Aile Durum Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

9) 3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

10) ALES ve varsa Yabancı Dil Sınav Belgelerinin Onaylı Çıktıları

11)Transkriptlerin Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

12)Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden Almış Oldukları Öğrenci Belgesi

13) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

 14)  Adli Sicil Belgesi

15) İlanın Özel Şartları kapsamında istenilen tüm belgelerin aslı

16) yok.gov.tr’den ilan metni

 

Öğr. Gör. FATİH PULAT (0484) 212-1111 / 4026
Eruh Meslek Yüksekokulu
21 Ocak 2019