Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

2017/2018 eğitim öğretim yılı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı ile ilgili takvim dosya ektedir. 
Başvurular Siirt Üniversitesi web sayfasından basvuru.siirt.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. 
Kesin ve yedek kayıtlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
BEKİR ÇİFTÇİ (0484) 212-1111 / 3203
Fen Bilimleri Enstitüsü
28 Haziran 2017