Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Seminerler Dizisinin 6. sı yapılacak

 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün düzenli olarak gerçekleştirdiği seminerler dizisi kapsamında, dizinin 6.sı  13.05.2019 pazartesi günü saat 11:15 de Fen-Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu'nda  Dr. öğr. üyesi Ramazan KAMA' nın sunumuyla  ''Klasik Dizi Uzayları ve Seriler Arasındaki İlişki'' konusu şeklinde gerçekleştirilecektir. Katılımınız bizi onurlandıracaktır.
Arş. Gör. HALAT AKIN (0484) 254-2073 / 2692
Fen Edebiyat Fakültesi
10 Mayıs 2019