Geçici İşçi Statüsündeki İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Alınmalarıyla İlgili Sınav

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 13. Maddesi gereğince; Üniversitemizde çalışan geçici işçi statüsündeki işçilerin sürekli işçi statüsüne alınmalarıyla ilgili sınav 5-9 Mart 2018 tarihleri arasında Rektörlük A Blok' ta bulunan Fuaye Salonunda yapılacaktır.
EDİP ERTAŞ (0484) 212-1111 / 3655
Genel Sekreterlik
12 Şubat 2018