İ.İ.B.F. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3283
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
26 Aralık 2017