İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 - 2019 Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 - 2019 Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Bölümlerimize ait ara sınav takvimi ekte sunulmuştur.
Prof.Dr. ARZDAR KİRACI (0484) 212-1111 / 3269
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5 Kasım 2018