İlahiyat Fakültesi araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonucu

İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi alımı sınav sonucu ekte sunulmuştur.

Sınavı kazanan adayın aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Fakültemize şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
1-Enstitüden alınmış olan öğrenci belgesi
2-Diplomaların Onaylı suretleri (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora)
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4-Adli Sicil Belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)
5-6 Adet Fotoğraf 
6-Askerlik Durum Belgesi 
7-Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)
8-Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı ünvanda çalışabileceğini gösterir ibare olmalıdır. (Örnek: Araştırma Görevlisi) 
9-ALES ve Yabancı Dil Sınavı Belgelerinin Onaylı Suretleri 
10-Lisans Transkripti Onaylı Sureti 
11-Mal Bildirim Beyannamesi
12-Aile Bildirim Formu
13-İlanın Özel Şartlar'ı kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı 
14-3(üç) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
MURAT AYDEMİR (0484) 212-1111 /
İlahiyat Fakültesi
21 Ocak 2019