LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

   2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ve Siirt Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetimine İlişkin Yönergesi uyarınca, Üniversitemize bağlı lojmanların 2020 yılı dağıtımlarına esas olmak üzere başvurmak isteyen akademik ve idari personelin 08-31 OCAK 2020 tarihleri arasında Siirt Üniversitesi Kamu Konutları Başvuru Formunu doldurarak kanıtlayıcı belgelerle birlikte halen görev yapmakta oldukları  birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili birimler personelden aldıkları başvuruları EBYS üzerinden toplu şekilde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sevk edeceklerdir.

    Tüm Akademik ve İdari Personele ilanen duyurulur. 08.01.2020 

Not: Bu tarihten önce yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup; lojman isteğinde bulunan bütün personelin yeniden form doldurup göndermeleri gerekmektedir.

            Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.     Söz konusu tarihlerden sonra yapılmış olan başvurular bir sonraki 6 aylık dönemde değerlendirmeye alınacaktır.

2.     Birimler atlanarak direkt İ. M. İ. D. ’e yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.     Eksik doldurulmuş beyannameler dikkate alınmayacaktır.

4.     Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve personelin sonradan mağdur olmaması için beyannamede belirtilen kanıtlayıcı belgelerin mutlaka başvuru belgesine eklenmesi gerekmektedir.

5.     Yanlış beyanda bulunan hak sahiplerinin başvurusu iptal edilir.

6.     Kasten yanlış beyan verenler, durumlarının konut tahsisinden sonra anlaşılması halinde konuttan çıkarılır ve haklarında işlem yapılır.


LOJMAN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
MALİK KOÇKAN (0484) 212-1111 / 3705
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
15 Ocak 2020