Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları Ektedir.
Arş. Gör. ŞAFAK KILIÇ (0484) 223-1224 / 3098
Mühendislik Fakültesi
21 Ocak 2019