Pedagojik Formasyon Eğitimi Batman Grubu Öğretmenlik Uygulaması Okul Listeleri

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Dikkatine!!!

 

- Öğretmenlik Uygulaması Dersi;

- 14 hafta işlenecektir.

- 15.10.2018 tarihinden itibaren başlayıp 19.01.2019 tarihine kadardır.

- İlk 6 hafta gözlem yapılacak; sonraki 6 hafta adaylar ders işleyecekler, son 2 hafta ise okul yönetiminin işleyişi ve okul rehberlik servisini tanımaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.

- Öğretmenlik uygulaması dersinin koordinasyonu Arş. Gör. Nuri TÜRK tarafından sağlanacaktır. Öğretim elemanları ve öğrenciler her hangi bir sorunla karşılaştıklarında adı geçen Araştırma Görevlisine müracaat edecektir.

- Öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersine her hafta düzenli olarak gitmeleri gerekmekte ve devamsızlık hakları bulunmamaktadır.

- Öğrenci grubunun okuldaki danışman öğretmeni tarafından devam-devamsızlık durumu her hafta MEBBİS sistemine girilecektir.

- Danışman öğretim elemanlarının da öğrencilerinin derslerini ve çalışmalarını okullara giderek takip etmeleri gerekmektedir.

- Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersini alan öğrenciler ve danışmanlığını yürüten öğretim elemanları, ders ile ilgili gerekli dokümanlara Eğitim Fakültesi web sayfasından ulaşabilirler.

- Dersi alan öğrenciler ders kapsamında hazırladıkları dosyaları dönem içinde danışman öğretim elamanlarına ulaştıracaklardır.

- Batman Okul Listeleri ekte sunulmuştur. 


SELMAN DEMİR (0484) 212-1111 / 3106
Eğitim Fakültesi
10 Ekim 2018