PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS PROGRAMI DUYURUSU

1. Pedagojik formasyon eğitimi  sınıf listeleri, ders programı ve akademik takvim 15 Şubat 2018 Perşembe günü Siirt ve Batman Üniversiteleri web sayfalarında ilan edilecektir. 
2. Batmanda yürütülecek dersler 17 Şubat 2018 Cumartesi günü başlayacaktır. 
3. Siirtte yürütülecek dersler 22 Şubat 2018 Perşembe günü başlayacaktır.
Eğitim Fakültesi
10 Şubat 2018