Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programı, Sınıf Listeleri ve Akademik Takvim İlan Duyurusu

1-Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Siirt Grubu dersleri 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 17:00 da başlayacaktır. Dersler Eğitim Fakültesi A ve B Blokta bulunan dersliklerde yapılacaktır.

2-Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Batman Grubu dersleri 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 09:00 da Batman Üniversitesi Şehir Merkezindeki Kampüste başlayacaktır.

Ders programları, sınıf listeleri ve akademik takvim ekte verilmiştir.

3-Muafiyet Başvurusu;

Bu Dönem muaf olunmak istenen

-Eğitim Psikolojisi

-Eğitim Bilimine Giriş

-Öğretim İlke ve Yöntemleri

-Öğretmenlik Meslek Etiği

-Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarım

           Yukarıda belirtilen 1. Dönem dersleri için muafiyet başvuruları

        Siirt Grubu öğrencileri için 13 Şubat 2019 Çarşamba başlayıp 22 Şubat 2019 Cuma gününe kadar devam edecektir. Siirt’te başvuru evrakları Eğitim Fakültesi Bölüm Sekreteri Muhsin DAŞÇI’ya teslim edilecektir.

         Batman Grubu öğrencileri için 16 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayıp 2 Mart 2019 Cumartesi gününe kadar devam edecektir. Batmanda başvuru evrakları Dr. Öğr. Üyesi Adem İNCE’ye teslim edilecektir.

        Muafiyet Başvuru Dilekçesi ekte sunulmuş olup dilekçeye muaf olunmak istenen derse ait transkript ve ders içerikleri eklenecektir.

           Bu tarihlerden sonra gelen başvurular değerlendirme alınmayacaktır.

           Daha önceden Pedagojik Formasyon Eğitimini alıp devamsızlıktan dolayı dersi alttan alan öğrencilerin isimleri listelerde yer almamaktadır. Bu öğrenciler kendi branşlarındaki öğrencilerin yer aldığı sınıflarda eğitimlerine devam edeceklerdir.

Eğitim Fakültesi
11 Şubat 2019