Sağlık Yüksekokulu 2018-2019 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Başvuruları

Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen veya  Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; sağlık kuruluşundan almış oldukları sağlık raporlarını, veya mazeretlerine ilişkin belgelerini Mazeret Sınavı Talep Formu ekinde en geç 18 NİSAN 2019 tarihi mesai bitiminden önce Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

* Öğrenci Raporlu olduğu gün içerisinde yapılan hiç bir sınava katılamaz, Katılsa dahi sınavı geçersiz sayılır.

* Süresinde teslim edilmeyen raporlar geçersiz sayılacaktır, 

* Mazeret Sınavları 24-28 NİSAN 2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav yeri ve saati başvuruların değerlendirmesinden sonra birim web sayfamızdan ilan edilecektir.

NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 4059
Siirt Sağlık Yüksekokulu
8 Nisan 2019