SİÜSEM Bünyesinde Düzenlenmiş Olan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" Sertifikaları Hakkında Duyuru

23.03.2019-24.03.2019 tarihleri arasında SİÜSEM bünyesinde verilmiş olan 16 Saatlik "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"sertifikaları düzenlenmiş olup Merkez Kampüs TBMYO 1.kat Öğr. Gör. Abdulgani GÖZ'ün odasından şahsen imza karşılığı teslim alınabilecektir.
Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ (0484) 212-1111 / 3812
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
8 Nisan 2019