Sürekli İşçi Alımı Kurası Hk.

15.01.2020 tarihinde merkez konferans salonunda çekilecek kuraya katılacakların listesi ekte olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; her kadro için 4 katı  asil ve yedek adaylar seçilecektir. Güvenlik Görevlisi (1 kişi)  kadrosu için 4 asil 4 yedek, Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) (1 kişi)  kadrosu için 4 asil 4 yedek, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi (1 kişi)  kadrosu için 4 asil 4 yedek, Laboratuvar Temizlik Görevlisi (1 kişi)  kadrosu için 4 asil 4 yedek, Şoför (Yolcu Taşıma) (2 kişi)  kadrosu için 8 asil 8 yedek, Temizlik görevlisi (4 kişi)  kadrosu için 16 asil 16 yedek seçilecektir.Asil listede ismi çıkan adaylar sözlü mülakata çağrılacak olup, mülakat tarihi ayrıca ilan edilecektir.

Temizlik görevlisi kadrosu için başvuran ve öncelik hakkına sahip olan Fatih KANIK, Mehmet Emin KARAKUŞ, Turan YILMAZ, Ayhan BULUT ve Fatih ÖZTANIK’ın belgeleri geçersiz olduğundan öncelikli olma durumları ortadan kalkmış olup, bu kişiler kuraya dahil edilecektir. İhsan TEKİN VE Adnan KOYUNCU’nun belgeleri geçerli olduğundan sözlü mülakata öncelik hakkına sahip olduklarından katılacaklardır.

Şoför (Yolcu Taşıma) kadrosu için başvuran ve öncelik hakkına sahip olan Ahmet DÜNDAR ve Sertaç DÜNDAR’ın belgeleri geçersiz olduğundan öncelikli olma durumları ortadan kalkmış olup, bu kişiler kuraya dahil edilecektir.

Laboratuvar Temizlik İşçisi kadrosu için başvuran ve öncelik hakkına sahip olan Selim SAKIN, Ata ALHAN, Mehmet YILMAZ, ve Mustafa ÇETİNKAYA’nın  belgeleri geçersiz olduğundan öncelikli olma durumları ortadan kalkmış olup, bu kişiler kuraya dahil edilecektir. Behzat DEĞER’in belgesi geçerli olduğundan sözlü mülakata öncelik hakkına sahip olduğundan katılacaktır.

Doğalzgaz Kalorifer Ateşçisi kadrosu için başvuran ve öncelik hakkına sahip olan Savaş GÖK, Emin POLAT ve İhsan DÜNDAR’ın belgeleri geçersiz olduğundan öncelikli olma durumları ortadan kalkmış olup, bu kişiler kuraya dahil edilecektir.


1-Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi

2-Laboratuvar Temizlik İşçisi

3-Şoför (Yolcu Taşıma)

4-Temizlik Görevlisi

5-Güvenlik Görevlisi

6-Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

7-İş-Kur Yazısı
ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
14 Ocak 2020