Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

       Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuran Adayların Değerlendirme Sınavı kazanan adayın aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir. 

      Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için aşağıdaki eki açınız...!


Gerekli Belgeler:

1) Mezuniyet Belgelerinin Noter Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Fotoğraf

4)Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare Örnek:Uzman,Araştırma Görevlisi)

5)Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

6)Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)

7)Mal Bildirim Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

8) Aile Durum Beyannamesi (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

9) 3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (http://pdb.siirt.edu.tr/detay/formlar/857540.html)

10) ALES ve varsa Yabancı Dil Sınav Belgelerinin Onaylı Çıktıları

11)Transkriptlerin Onaylı Suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

12)Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden Almış Oldukları Öğrenci Belgesi

13)Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
26 Aralık 2017