YADYO Öğr. Gör. Alımı Değerlendirme Sonuçları

YADYO Öğr. Gör. Alımı Değerlendirme Sonuçları Ektedir.
Dr. Öğr. Üyesi CÜNEYT DEMİR (0484) 212-1111 / 3852
Yabancı Diller Yüksekokulu
21 Ocak 2019