Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Değerlendirme sonuçları ekte sunulmuş olup, başarılı olan adayın aşağıda belirtilen evrakları 15 gün içerisinde tarafımıza şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

1-Enstitüden alınmış olan öğrenci belgesi

2-Diplomaların Onaylı suretleri (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4-Adli Sicil Belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)

5-6 Adet Fotoğraf 

6-Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

7-Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı ünvanda çalışabileceğini gösterir ibare olmalıdır. (Örnek: Araştırma Görevlisi) 

8-ALES ve Yabancı Dil Sınavı Belgeleri

9-Lisans Transkripti Onaylı Sureti 

10-Mal Bildirim Beyannamesi

11-Aile Bildirim Formu

12-İlanın Özel Şartlar'ı kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı 

13-3(üç) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

NEDİM BOZDAĞ (0484) 212-1111 / 2811
Ziraat Fakültesi
21 Ocak 2019