Eğitimde Dijital Dönüşüm Toplantısı Yapıldı

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, Siirt Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm adlı sunumunu yaptı.

Rektör Erman, üniversitemiz akademisyenlerine yaptığı sunumda, eğitimde  dijital değişim ve dönüşümle ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Hem akademik, hem kurumsal  eğitim, artık 21.yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılanarak açık erişim, uzaktan erişim, e-kampüs  gibi kavramlarla karşılaşıyoruz,  buna ayak uydurmak zorundayız.

Bugünün 90’lı yılların ortalarından sonra doğan üniversite öğrencileri, internetle büyüdüler. Onlar internetin olmadığı bir dünyayı hiç görmediler, bilmiyorlar. Sosyal medyayı, akıllı telefonları, laptop ve tabletleri etkin olarak kullanıyorlar. İnternet bankacılığı ve sanal alışveriş gibi dijital teknolojiyi yoğun olarak kullanan bu kuşak, bu konuda üniversitelerden de artık belirli bir standart talep ederek, teknoloji eğitiminin gelecekteki kariyerleri için de önemli olduğunu düşünüyor. Dijital teknolojiden etkilenen, onunla büyüyen nesiller bu teknolojinin eğitim öğretim alanında da kullanımını talep ediyor.

Yeni nesil diğer bütün nesillerden farklıdır çünkü yeni nesil, yaşamlarının her alanına sinen teknolojiye sürekli maruz kalmaları sebebiyle farklı düşünüp, farklı hareket edip farklı öğreniyor. İşte tam da bu yüzden eğitim sistemi, teknolojiyi yakından takip eden bu yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden yapılandırılmalıdır. Bizler de bu süreçle dijitalleşmenin getirdiği imkanları, yükseköğretimin pek çok alanında kullanmayı ve dijitalleşmenin gücünü toplumun her katmanına ulaştırma arzusundayız” dedi.

Çağın gerekliliklerine önce ayak uydurması gereken grubun öncelikle akademisyenler olduğunu belirten Rektörümüz Erman, bu konudaki görüşlerini ve akademisyenlerden beklentilerini “Dijital dönüşüm sadece yeni teknolojilerin alınması değildir, asıl önemli olan bu teknolojileri kullanacak insan kaynağının dijital dönüşüme hazır hale getirilmesi ve ancak bu hazırlıktan sonra eyleme geçilmesidir. Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin,  dijital performanslarını belirlemeliyiz, buna hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Yaptığı sunumda,  Yükseköğretim Kurulu’nun geliştirmiş olduğu fiziksel varlıkların ve kampüs yönetiminin dijitalleşmesi, iletişimin dijitalleşmesi, idari karar alma süreçlerinin dijitalleşmesi, araştırma süreçlerinin dijitalleşmesi uluslararası ilişkilerde dijitalleşme başlıklarını içeren projede akademisyenler için planlanan süreci, Erman şu şekilde aktardı.

Öğretim elemanlarına dijital ortamda “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersi verilmesi,

Öğretim elemanlarına dijital ders malzemesi hazırlanması konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. Bu sayede her öğretim elemanının kendi dersinin öğretim tasarımcısı olmasının sağlanması,

Temel Bilgi Teknolojisi Dersine ait dijital ders malzemesinin dersi veren öğretim elemanı ve öğrencilere Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulması.

Üniversite olarak dijital eğitim dönüşümünde en ön sıralarda yer almayı hedeflediklerini ve bunun için gerekli pilot üniversite başvurusunu yaptıklarını ifade eden Rektör Erman, akademisyenlere, gelişime  ve sürekli öğrenmeye açık  olmalarının önemli olduğunu söyleyerek başarılar diledi.

GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU (0484) 212-1111 / 3532
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
8 Kasım 2018