TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri (4004 ve 4005)

 TÜBİTAK Bilim Toplum projelerinin '4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları' ve yeni açılan '4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları' projelerine başvuru 15 Kasım 2013 tarihinde sona erecektir.

4004 Kodlu Çağrı Programının Amacı ve Kapsamı:

Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir. Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

 

4005 Kodlu Çağrı Programının Amacı ve Kapsamı:

Öğrencilerde ve toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmen adayları ve öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerinetkileşimli olarak aktarılması hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında, öğretmen ve/veya öğretmen adaylarına eğitim verilmesi ve çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Herhangi bir öğretmenin veya öğretmen adayının, kendi branşına yönelik olarak, öğrencilerde ilgi ve merak uyandırması için gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilecek, tutum ve motivasyonlarını artıracak, yenilikçi eğitim etkinlik ve uygulamaları bu çağrı kapsamındadır. İlgili proje etkinlikleriyle; bilginin mümkün olduğunca somutlaştırılarak, aktif katılımın sağlandığı etkileşimli uygulamalarla toplumda ve bireyde bilim kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 

Aynı çağrı döneminde, yürütücü olarak, Bilim ve Toplum Proje Çağrı Programlarından yalnız birine (4004 ya da 4005), bir proje ile başvuru yapılabilir.

2013 yılı proje süresi maksimum 12 ay ve bütçesi en fazla 120 000 TL olarak belirlenmiştir. 2013 çağrısı ile ilgili dokümanlar Ektedir.

Proje öneri formu ve diğer istenen tüm bilgi ve belgeler ( EK-A dan EK-J'ya kadar) eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra en geç son başvuru tarihine kadar TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü'ne kargo veya posta ile başvurulabilir veya elden teslim edilecekse son başvuru tarihi 15 Kasım 2013 saat 17:30'a kadar TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

 

''4004-Doğa Eğitimi Ve Bilimi Okulları'' detaylı bilgi için tıklayınız...

''4005-Bilim ve ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları'' detaylı bilgi için tıklayınız...

 

M.KAZIM BENEK 0 484 223 19 18/ 1202
4 Ekim 2013
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr