Yrd.Doç.Dr. VEYSEL OKÇU
  Başlama Tarihi
  08.09.1998
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  2231224-1043 / 0
  Bölüm
  Eğitim Bilimleri Bölümü
  Birim
  Eğitim Fakültesi
  Görev
  Dekan Yardımcısı
  Birim
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  Görev
  Yüksekokul Müdürü
  Lisans
  Üniversite Mustafa Kemal Üniversitesi
  Bölüm Eğitim Fakültesi (Sınıf Öğretmenliği ABD)
  Eğitim Aralığı 1990 -- 1994
  Yüksek Lisans
  Üniversite Anadolu Üniversitesi
  Bölüm Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi)
  Eğitim Aralığı 1999 -- 2006
  Doktora
  Üniversite Gazi Üniversitesi
  Bölüm Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  Eğitim Aralığı 2008 -- 2011
  ÖZGEÇMİŞ Veysel OKÇU (Yrd. Doç. Dr.) Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Hatay-Antakya-Oğlakören Köyü Yazışma Adresi: Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/ Merkez/SİİRT. Telefon: 0 506 871 83 66 e-posta: veysel.okcu56@gmail.comveveysel.okcu56@gmail.comysel.okcu56@gmail.com Yabancı Dil: İngilizce, İELTS puanı:4 (YDS: 60) Öğrenim ve Akademik Bilgileri Lisans: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı –(1990 -1994). Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı (1999-2006). Yüksek Lisans Tez Konusu: İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimine (TKY) İlişkin Yönelimleri. Uzmanlık Alanları: Eğitim Bilimleri; Eğitim Yönetimi ve Denetimi; Liderlik, Yıldırma, Örgütsel Bağlılık. Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı (2009 -2011). Doktora Tez Konusu: Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uzmanlık Alanları: Eğitim Bilimleri; Eğitim Yönetimi ve Denetimi; Liderlik, TKY, Yıldırma (Mobbing), Örgütsel Bağlılık. Çalıştığı Kurumlar 1. 1994- 1996 Diyarbakır- Kuşlukbağı Köyü İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliği 2. 1996 – 1998 Diyarbakır- Nuriye Çelebieser İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliği 3. 1998- 2007 Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi 4. 2007 – 2011 Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi 5. 2012 - Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Bilimsel Çalışma ve Yayınlar 1. Veysel OKÇU, Recep BİNDAK (2001). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Davranışları Gösterme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), ss.419-424, ISSN-1300-8811. 2. Veysel OKÇU, Mustafa KAHYAOĞLU (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), ss.129-146, ISSN-1305-7774. 3. Veysel OKÇU (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Milli EğitimDergisi, 37(179), ss.283-292, ISSN-1302-5600. 4.Veysel OKÇU (2009). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Yönelimleri. Milli Eğitim Dergisi, 38(183), ss.272-287, ISSN-1302-5600. 5.Cevdet EPÇAÇAN ve Veysel OKÇU (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 39(187), ss.39-51, ISSN-1302-5600. 6. Veysel OKÇU (2011). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanmasına İlişkin Mevcut Durum, Beklentiler ve Öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), ss. 244-266, ISSN-1304-0278. 7.Veysel OKÇU ve Coşkun ÇELİK. (2011). Effect of Candidate Teachers’ Opinions to Public Personnel Selection Examination (PPSE) on Attitudes of Teaching. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(2), ss. 30-54. ISSN: 1308-951X 8. Necati CEMALOĞLU ve Veysel OKÇU (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), ss.213-238. ISSN: 1308-738X. 9. Zuhal CAFOĞLU ve Veysel OKÇU (2013). Gençlik Sorunları:Siirt İli Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,12(43), ss. 82-115. ISSN:1304-0278. 10. Veysel OKÇU (2013). The Relationship Between School Principals’ Leadership Styles and Teachers’ Organizational Commitment. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 14a, ss. 72-79. ISSN:1309-0682. 11. Veysel OKÇU ve Cevdet EPÇAÇAN (2013). Sınıf Yönetiminin Boyutlarına İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeylerinin Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(200), ss. 68-86. ISSN-1302-5600. Uluslararası Kongre, Sempozyum ve Konferanslar 1. Cevdet EPÇAÇAN, Veysel OKÇU (2008). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Uluslar Arası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, (27–28 Mart 2008), Gazimagosa, KKTC. (www.turkishlanguagesymposium.org.) 2. Veysel OKÇU, Cevdet EPÇAÇAN (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Proceeding of International Conference on Educational Science ICES’08. Eastern Mediterranean University, (23–25 June-2008), ss. 1411-1421, Famagusta, North Cyrprus. 3. Cevdet EPÇAÇAN, Veysel OKÇU (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (1-3 Mayıs 2009), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/cd.php) 4. Veysel OKÇU, Coşkun ÇELİK (2009). Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (1-3 Mayıs 2009), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/cd.php) 5. Nezahat GÜÇLÜ, Veysel OKÇU (2010). Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Etik Liderlik Uygulamaları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. International Conference on New Horizons In Education. June 23-25 2010, Famagusta, KKTC. (ICES’2010). 6. OKÇU, V. (2012). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2nd New Trends on Global Education Conference 2012 (GEC 2012). 24-26 September 2012, Jasmine Court Hotel, Kyrenia, North Cyprus. 7. OKÇU, V. (2013). Siirt İlinde Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşması Önündeki engeller ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-25 Eylül, 2013, (Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi Ortaklaşa Düzenlemiştir). 8. OKÇU, V. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin yıldırma yaşama düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education(Ipalte). 2-4 Ekim, 2013. (Dicle Üniversitesi, St. Gallen Öğretmen Eğitimi Üniversitesi (İsviçre) ve Dortmunt Üniversitesi (Almanya) tarafından düzenlenmiştir). Ulusal Bildiriler (Kongre, Sempozyum ve Konferanslar, Çalıştaylar) 1. Nezahat GÜÇLÜ, Veysel OKÇU (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (1-2 Mayıs 2010), Antalya. 2. Necati CEMALOĞLU, Veysel OKÇU (2011). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Farklılıkların Yönetimi Arasındaki İlişki. VI.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (15-16 Nisan 2011), Gazimagosa, KKTC. 3. Veysel OKÇU (2011). Öğretim Üyesi Yetiştirme Sorunu. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (15-16 Nisan 2011), Gazimagosa, KKTC. 4. Necati CEMALOĞLU, Veysel OKÇU (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (24-26 Mayıs 2012), Malatya. Çalıştaylar 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 45. Yıl "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla “Bir Profesyonel Olarak Öğretmen" Konulu Çalıştayı (katılımcı). Ankara:A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1-3 Mart 2010, Ankara. 2. Siirt Valiliğinin düzenlediği Siirt İli Eğitim Sorunları Konulu Çalıştayı. “İlk ve Ortaöğretim kurumlarında Nitelik Sorunu ve Okullarda Kalite Kültürünün Oluşturulması” Konulu Sunu. Yer : İl Halk Eğitim Merkezi, 30 Ekim 2008, Siirt. 3. 18. Milli Eğitim Şurası Siirt İl Çalışması :"Eğitim ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği" (Komisyon Başkanı) Yer:Siirt Öğretmenevi. 26-30 Temmuz 2010, Siirt. 4. 18. Milli Eğitim Şurası Bölge Çalışması : "Eğitim ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği" (Komisyon Üyesi). Met Gold Otel, 4-6 Ağustos 2010, Gaziantep. Kitaplar/ Bölüm Yazarlığı 1. Veysel OKÇU (2011). Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik. (Ed. İsmail BAKAN). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. Ankara:Gazi Kitabevi. ss.427-456. 2. Said KINGIR, Veysel OKÇU (2011). Etik Liderlik. (Ed. İsmail BAKAN). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. Ankara:Gazi Kitabevi. ss.366-392. 3. Said KINGIR, Veysel OKÇU (2011). Stratejik liderlik Bağlamında Vizyoner Stratejik Liderlik (Ed. İsmail BAKAN). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. Ankara:Gazi Kitabevi. ss.457-488. Hakemlik Yaptığı Dergiler/Makaleler 1. (2013). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss. 164-190. (Çavuş ŞAHİN-Osman Yılmaz KARTAL-Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni yetiştirme programı Hakkındaki Görüşleri. 2. (2013). Milli Eğitim Dergisi, 142(99), ss. 126-147. (Ayhan CAN ve Atillâ YILDIRIM- Kurum Denetim Raporlarına Göre İlköğretim Okullarının Sorunları (Aksaray İli Örneği). 3. (2013). Milli Eğitim Dergisi, 42(200), ss.123-139. Süleyman GÖKSOY - Engin EMEN- Cabbar AKSOY- Okullarda Güvenlik Sorunu. İdari Görevler 2013---- Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 2013--- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Vekili 2013--- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu/ Yönetim Kurulu Başkanı 2012-- Eğitim Fakültesi/ Fakülte Kurulu Üyeliği 2012--- Sağlık Yüksek Okulu/ Yönetim Kurulu Üyeliği 2012--- Kurtalan Meslek Yüksek Okulu /Yönetim Kurulu Üyeliği 2012- --Kurtalan Meslek Yüksek Okulu/ Yüksekokul Kurul Üyeliği Yurt Dışı Deneyimi Akademik Amaçlı Ziyaret (2 Ay): İngiltere-Portsmouth Üniversitesi- (Ocak-Şubat 2013) ERASMUS Kapsamında Ziyaret (1 Hafta):İspanya-Almeria Üniversitesi (Haziran 2012). Projede Yaptığı Görevler 1. Proje Adı: Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Arttırılması" Destek Projesi (KEP)/ 2012-2013 Proje Sahibi:Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)-Avrupa Birliği-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ortaklığı Görev:Proje Uzmanı ve Proje İl Danışmanlığı. 2. Proje Adı: Bu dünya Çocukların Bu Günün Yarını Çocukların SODES Projesi. Proje Sahibi: Siirt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (Görev :Eğitim Bilimleri Uzmanı/ 0cak- Haziran 2012). Konferanslar/Seminerler/Paneller 1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-Soru Hazırlama- Konulu Seminer Çalışması. Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Derse Giren Yöneticilere. Yer: Teknoloji Salonu, 23 kasım 2010, Siirt. 2. Etkili İletişim Konulu Konferans .Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylarına. Yer: PMYO Konferans Salonu, 07 Ocak 2011, Siirt. 3. Öfke ve Öfke Kontrolü Konulu Konferans. Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylarına. Yer: PMYO Konferans Salonu, 29 Nisan 2011, Siirt. 4. İletişim Konulu Konferans. Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylarına. Yer: PMYO Konferans Salonu, 09 Mart 2012, Siirt. 5. Öfke ve Öfke Kontrolü Konulu Konferans. Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylarına. Yer: PMYO Konferans Salonu, 5 Nisan 2012, Siirt. 6. “Yönetsel Etik” Konulu Panel. Siirt Üniversitesi Akademik ve İdari Personeline, Öğrencilerine. Siirt Üniversitesi Konferans Salonu, 31 Haziran 2012, Siirt. 7. “Problem çözme ve karar verme becerileri” konulu Kişisel Gelişim Semineri. Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencilerine Yönelik. Yer: Siirt YURT-KUR İl Müdürlüğü Seminer Salonu, 3-12-2012, Siirt. 8. “Stres ve yönetimi” konulu Kişisel Gelişim Semineri. Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencilerine Yönelik. Yer: Siirt YURT-KUR İl Müdürlüğü Seminer Salonu, 10-12-2012, Siirt. 9. “Kamusal alanda ve sosyal yaşamda davranış kuralları” konulu Kişisel Gelişim Semineri. Siirt Kız Öğrenci Yurdunda (Yurt-Kur) İstihdam Edilen Üniversite Öğrencilerine Yönelik. Yer: Siirt YURT-KUR İl Müdürlüğü Seminer Salonu , 12-12-2012, Siirt. 10. “Stres yönetimi” Konulu Konferans. Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylarına. Yer: PMYO Konferans Salonu, 28 Aralık 2012, Siirt. 11. Öfke Kontrolü Konulu Konferans. Siirt Polis Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Polis Memuru Adaylarına. Yer: PMYO Konferans Salonu, 24 Nisan 2013, Siirt. Okuttuğu Dersler 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1.7.1.1. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 1.7.1.2. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 1.7.1.3. Öğretmenlik Uygulaması 1.7.2.1. Hemşirelikte Yönetim 1.7.1.4. Okul Deneyimi 1.7.2. 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi 1.7.2.2. Sınıf Yönetimi 1.7.2.3. Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri 1.7.2.4. Eğitim Psikolojisi 1.7.2.5. İşletmelerde Takım Çalışması (Seçmeli) 1.7.2.6. Sağlık Kurumlarında Toplam kalite Yönetimi (Seçmeli) Atıflar 1. SERİN, S. (2007). Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetime İlişkin Başarılarının Sınıf ve Branş Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi (Siirt İli Örneği). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Atıf Yapılan Eser: Veysel OKÇU (2006). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Yönelimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 2. AFACAN, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (Fttc) İlişkisini Algılama Düzeyleri ve Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara. Atıf Yapılan Eser: Veysel OKÇU, Recep BİNDAK (2001). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Davranışları Gösterme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), ss.419-424, ISSN-1300-8811. 3. EPÇAÇAN, C ve ERZEN, M. (2008). İlköğretim Türkçe Ders Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4). Atıf Yapılan Eser: Cevdet EPÇAÇAN, Veysel OKÇU (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 39(187), ss.39-51, ISSN-1302-5600. 4. VAROL, Koray (2010). İstanbul İli Kadıköy Bölgesinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İlköğretim Okullarındaki 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Atıf yapılan Eser: Veysel OKÇU (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Milli Eğitim Dergisi, 37(179), ss.283-292, ISSN-1302-5600. 5. GÜZEL, H. (2011). Opinions of University Students about the Nature of Science. World Applied Sciences Journal, 12 (7), ss. 1005-1013. Atıf Yapılan Eser: Veysel OKÇU, Recep BİNDAK (2001). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Davranışları Gösterme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), ss.419-424, ISSN-1300-8811. 6. NARTGÜN, Ş. (2011). Employment of Facult y of Education Students: Public Personnel Selection Examination (PPSE). International Journal of Business and Social Science, 2(21), ss. 101-111. Atıf Yapılan Eser: Veysel OKÇU, Coşkun ÇELİK (2009). “Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi”. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri Tam Metin pdf, Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/indexb.php 7. TUNCER, M. ve ÖZEREN, M. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 33-48. Atıf Yapılan Eser:Veysel OKÇU, Coşkun ÇELİK (2009). “Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi”. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri, 1-3 Mayıs 2009, Tam Metin pdf, Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/indexb.php 8. EPÇAÇAN, C. ve EPÇAÇAN, C. (2012). Yapılandırmacı öğretim programları ve sınıf yönetimi arasındaki ilişkiye dair öğretmen görüşleri. Akademik Araştırmalar Dergisi, 53, 77-100. Atıf yapılan Eser: OKÇU, V. ve EPÇAÇAN, C. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri Kitabi, Volume III, 2008, s,1411-1421. 9. ÇEKİCİ, E. Ve Hakan YILDIRIM, H. (2011). Matematik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İ. İ.B.F. Dergisi , Cilt XXXI, SAYI II, ss. 175-196. Atıf Yapılan Eser: OKÇU, Veysel (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 179, ss.283-292. 10. DİLCİ, T ve KAYA, S. (2012). 4. ve 5. Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:27, ss.247-267. Atıf Yapılan Eser: OKÇU, Veysel ve KAHYAOĞLU, M. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 6. s. 129-146. 11. DOĞAN, S. (2012). Lise öğrencilerinin Okul İklimi Algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), ss. 55-91. ISSN: 13089196. Atıf Yapılan Eser:OKÇU, V. (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Milli Eğitim Dergisi, (179), 283-292. 12.EKİN, A. (2012). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Tasavvuf Öğretimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 1, Say 1, ss. 140-151. Atıf yapılan Eser:EPÇAÇAN, C. ve OKÇU, V. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 187, ss.39-51. 13. SEZGİN MEMNUN, Dilek. ve AKKAYA, R. (2012). Matematik, Fen ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişötesi Farkındalıklarının Bilişsel Bilgisi ve Düzenlenmesi Boyutları Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 312-329. Atıf Yapılan Eser: Veysel OKÇU ve Mustafa KAHYAOĞLU (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), ss.129-146, ISSN-1305-7774. 14.KUĞUOĞLU, İ. H. Ve KÜÇÜK, M. (2012). Turkish Primary School Principals’ Transformative Leadership Styles Perceived by Teachers. Turkish Journal of Teacher Education, Vol 1, No 2. ISSN: 2147-5156. Atıf Yapılan Eser: Cemaloğlu, N. & Okçu, V. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 214-239. 15. KARADAĞ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 44-66. Atıf Yapılan Eser: OKÇU, V. ve ÇELİK, H.C., (2009). Öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. (1-3 Mayıs 2009, Çanakkale-Türkiye). http://www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/pdfkitap/pdf/465.pdf. 16. SEZGİN MEMNUN, Dilek. (2013). A comparison of metacognitive awareness levels of future elementary teachers in Turkey and USA. Educational Research and Reviews, Vol. 8(6), pp. 277-288. Atıf Yapılan Eser: Veysel OKÇU ve Mustafa KAHYAOĞLU (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), ss.129-146, ISSN-1305-7774. 17.KARTAL, T., KAYACAN, K. ve SELVİ, M. (2013). Öğretmen Adaylarının bilimsel Tutum ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 1, ss.913-939. Atıf yaplan Eser: OKÇU, V. ve KAHYAOĞLU, M. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6). 18. KAYA, S. (2013). İşbirlikli Öğrenme ve Akran Değerlendirmenin Akademik Başarı, Bilişüstü Yeti ve Yardım Davranışlarına Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Sivas. ATIF YAPILAN ESER: OKÇU, V. ve KAHYAOĞLU, M. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin biliş ötesi öğrenme stratejilerin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 129-146. 19. ÜNAL, Ö. F. ve KARAOĞLU, Z. (2012). Psikolojk Şiddetin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Büro Sekreterleri Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi- Bildiri Kitabı-(ss. 320-332 ), Süleyman Demirel Üniversitesi Matbaası, Isparta. ATIF YAPILAN ESER: OKÇU, V. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 20. CENGİZ, R. ve KORUCU AYTAN, G. (2013). An investigatıon of the relationship between the level of mobbing and professional burnout among Turkish football trainers. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 116-125. ATIF YAPILAN ESER: OKÇU, V. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 21. Nuray YEŞİLDAL ÇELEBİLER, Büşra SÜZEN ve Arkadaşları (2013). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4-5-6. Sınıf Öğrenci Memnuniyeti Düzeyi Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), ss.1-9. Atıf Yapılan Eser: OKÇU, V. (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Milli Eğitim Dergisi, (179), 283-292. 22. TOKUR, S. (2013). Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (KKTC örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KKTC. ATIF YAPILAN ESER: OKÇU, V. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 23. BOZKAYA, E. (2013). Örgüt Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hiyerarşik Yapısı Yüksek Bir Kurumda Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. ATIF YAPILAN ESER: OKÇU, V. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  54,272KB
  20.03.2013 15:57:25
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr