Yrd.Doç.Dr. DAVUT OKÇU
  Başlama Tarihi
  23.09.2011
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  / 0
  Bölüm
  Eğitim Bilimleri Bölümü
  Birim
  Eğitim Fakültesi
  Görev
  Öğretim Üyesi

                                                                                                          ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

  ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı: Davut OKÇU

  Doğum Tarihi: 13.11.1955

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  İlahiyat/Tefsir-Hadis

  Ankara  Üniversitesi

  1980

  Y. Lisans

  İslam Hukuku

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  1995

  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

  İslam Hukuku / İslam Hukukunda Eğitim ve Öğretim Hakkı

  Harran Üniversitesi

  2003

  Yrd. Doç. Dr.

  İlköğretim/Eğitim Bilimleri

  YYÜ/Siirt Üniversitesi

  2008/2011

  Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : İslam Hukukunda Hırsızlık/ Prof. Dr. Selahattin KIYICI

  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : İslam Hukukunda Eğitim ve Öğretim Hakkı/Prof. Dr. Şamil DAĞCI

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Öğr. Gör.

   Eğitim Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  1993-2003

  Dr.Öğr. Gör.  

   Eğitim Fakültesi Yüzüncü Yıl Universitesi

  2003-2008

  Yrd.Doç. Dr.

   Eğitim Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  2008-2011

  Yrd.Doç. Dr.

   Eğitim Fakültesi Siirt Üniversitesi

  2011-

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  YYÜ Sos Bilimler Enstitüsü

  Metin DOĞANOĞLU, "İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Süreçlerine İlişkin Yöneticiler Hakkındaki Görüşleri" Van 2010.

   

   

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  Projelerde Yaptığı Görevler :Proje Sahibi

  İlim Yayma Cemiyeti- Batman Valiliği (SODES Birimi) Bilgi ve Hikmet Evi 2013-2014………………………………………………………………………………………………................................

  İdari Görevler :

  Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı

  Siirt Merkez YİBO Müdürlüğü

  Şırnak-Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

  Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü

   

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  Ödüller :

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2012-2013

  Güz

  Eğitim Bilimine Giriş

   Özel Eğitim

    2

   

    150

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

    2

   

    200

  İlkbahar

    Erken Çocukluk Eğitimi

    2

   

    150

    Sınıf Yönetimi

   

   

   

    ÖTMT

    2

    2

    100

  2013-2014

  Güz

    Özel Eğitim

    2

   

    150

    ÖTMT

    2

    2

    40

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

    2

   

    165

  İlkbahar

   

   

   

   

  ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  A2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. Okçu, Davut, Türk Eğitim Sisteminde Din Öğretiminin Zorunluluğu Sorunu, Uluslararası Felsefe Kongresi, 6-8 Mart 2009, Ankara

  B2. Okçu, Davut, Şırnak İlinin Kaybolan Zenginliklerinde Yezidilik, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, Şırnak

  B3. Topsakal, Cem; Okçu, Davut, Şırnak İlinin Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, Şırnak.

  B4. Okçu, Davut, İdil’in Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Uluslararası İdil ve Çevresi Sempozyumu, 13-14 Mart 2011, İdil.

  B5. Okçu Davut, Mevlana’nın Mesnevi’sinde İnsan Hakları, I.Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevî ve Mesnevî-i Manevî Sempozyumu, 09-11 Mayıs 2011 Urumiye-İran

  B6.Okçu, Davut, Yezidiliğin Oluşmasında İslam ve Mecusiliğin Etkileri,Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, 16-20 Nisan 2012 Batman.

  B7. Okçu, Davut, Mevlana’nın Mesnevisinde Edep, II. Uluslararası Mesnevî Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler Sempozyum 22-24 Mayıs 2013, Van.

  B8. Okçu, Davut, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sinde Öğretmen Öğrenci İlişkileri, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-25 Eylül 2013, Siirt 

  B9. Okçu, Davut, Mevlana'nın Öğretisinde Etkili Öğretmenin Özellikleri, II. Uluslararası Mevlana Sempozyumu, 14-15 Ekim 2014, Urumiye İRAN  

   C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  C1. Okçu, Davut, Yezidilik ve Yezidiler, Tablet Yayınları, 2007 Konya.

  C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Okçu, Davut.(2007). Eğitim Hakkı ve Tarihsel Gelişimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt IV/I: (45-59).

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E1. Okçu, Davut, Eğitimde Fırsat ve İmkan Eşitliği Açısından Medreseler, Medreseler ve Din Eğitimi Sempozyumu 25-27 Ekim 2013 Siirt.   

  F. Diğer yayınlar :

  1.Okçu, Davut, Doçentliğe Yükselmede Yabancı Dil Sorunu, Eğitim-Bir-Sen Üniversite, 2009 Ankara, 25-27

  2.Okçu, Davut, Beşik Ulemasından YÖK'e Akademik Seçkincilik, Eğitim-Bir-Sen Üniversite, Ankara 2010, 26-27.

  3.Okçu, Davut, Akademik Özgürlük Bağlamında YÖK Yasası ve Tartışmalı Sicil Sistemi, Eğitim-Bir-Sen Üniversite, Ankara 2010, 32-35.

  4.Okçu, Davut, Eğitim Hakkı ve Engellenemezliği, Van Eğitim-Bir-Sen, Ekim 2004 Van.

  5.Okçu, Davut, Eğitime Vurulan Son Darbe: 28 Şubat, Eğitimde Yeni Ufuk, 2005 Van.

  6.Okçu, Davut, Dünden Bugüne Milli Eğitim Şuraları, Eğitimde Yeni Ufuk, Sayı 11, 2006 Van.

  7.Okçu, Davut, Eğitimin Demokratikleşmesi ve Sendikaların Sorumluluğu, Eğitimde Yeni Ufuk, Sayı 13, 2007 Van.

  8.Okçu, Davut, Hak Arama Erdemi ve Sendikacılık, Eğitimde Yeni Ufuk, Sayı 14, 2008 Van.

  9.Okçu, Davut, Türkiye Eğitim Sisteminde Fırsat ve İmkan Eşit(siz)liği, Eğitimde Yeni Ufuk, Sayı 16, 2009 Van.

  10.Okçu, Davut, Temel İnsan Hakları ve Derin Tahammülsüzlük (I), Eğitimde Yeni Ufuk, Sayı17, 2010 Van.

  11.Okçu, Davut, Temel İnsan Hakları ve Derin Tahammülsüzlük (II), Eğitimde Yeni Ufuk, Sayı 18, 2010 Van.

  12.Okçu, Davut, 21. Yüzyıla Girerken Üniversite Gençliğinin Değer Arayışı, Eğitim-Bir-Sen Üniversite, Ankara 2011. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr