Doç.Dr. MEHMET FATİH KAYA
  Başlama Tarihi
  06.10.2011
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  / 0
  Bölüm
  İlköğretim Bölümü
  Birim
  İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi
  Görev
  Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcısı
  Birim
  Eğitim Fakültesi
  Görev
  Öğretim Üyesi

   

   

  ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
  Adı Soyadı: Mehmet Fatih KAYA
  Doğum Tarihi: 23 June 1977
  Öğrenim Durumu:

  Derece
  Bölüm/Program
  Üniversite
  Yıl
  Tezsiz Yüksek Lisans
  Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
  Atatürk Üniversitesi
  1999-10.06.2004
  Doktora
  Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
  Atatürk Üniversitesi
  2004-25.11.2010
  Doçent
  İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi
   
  17.10.2014

   
  Doktora Tezi/S. Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı:
  Türkiye ve Almanya’daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
  Görevler:

  Görev Unvanı
  Görev Yeri
  Yıl
  Yardımcı Doçent
  Siirt Üniversitesi
  2011-

   Mesleki İlgi Alanlar:
  Coğrafya Öğretimi
  Sosyal Bilgiler Öğretimi
   
  Projelerde Yaptığı Görevler:
  Uzman/Arastırmacı. Ekolojik Ayak Izimizi Tanıyalım Bilim Okulu. TUBITAK 112B275’ nolu Bilim ve Toplum Projesi (2012).
   
  İdari Görevler:
   
  İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011-...);
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı (2013-...);
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-...);
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-...);
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Kurulu Üyeliği (2013-...);
  Kurtalan Meslek Yüksek Okulu Kurul Üyeliği (2012-...)
   
  Ödüller:
   
  Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü (2012);
  A1., A2., ve A3 yayınları için 3 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2013);
  A4. yayını için 1 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2014)
   
  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
   

  Akademik Yıl
  Dönem
  Dersin Adı
  Teo.Saat
  Uyg.Saat
  Öğrenci Sayısı
  2012-2013
  GÜZ
  Sosyal Bilgilerin Temelleri
  2
  0
  93
  2012-2013
  GÜZ
  Hayat Bilgisi Öğretimi
  3
  0
  91
  2012-2013
  GÜZ
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  2
  0
  91
  2012-2013
  GÜZ
  Topluma Hizmet Uygulamaları
  1
  2
  98
  2012-2013
  GÜZ
  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi
  2
  2
  80
  2012-2013
  GÜZ
  Günümüz Dünya Sorunları
  2
  0
  80
  2012-2013
  İLKBAHAR
  Genel Coğrafya
  2
  0
  110
  2012-2013
  İLKBAHAR
  Sosyal Bilgiler Öğretimi
  3
  0
  180
  2012-2013
  İLKBAHAR
  Sosyal Proje Geliştirme
  1
  2
  81
  2012-2013
  İLKBAHAR
  Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
  2
  0
  95
  2012-2013
  İLKBAHAR
  Genel ve Fizikî Coğrafya
  4
  0
  96
  2013-2014
  GÜZ
  Sosyal Bilgilerin Temelleri
  2
  0
  88
  2013-2014
  GÜZ
  Hayat Bilgisi Öğretimi
  3
  0
  89
  2013-2014
  GÜZ
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  2
  0
  86
  2013-2014
  GÜZ
  Topluma Hizmet Uygulamaları
  1
  2
  86
  2013-2014
  GÜZ
  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi
  2
  2
  91
  2013-2014
  İLKBAHAR
  Genel Coğrafya
  2
  0
  103
  2013-2014
  İLKBAHAR
  Sosyal Bilgiler Öğretimi
  3
  0
  105
  2013-2014
  İLKBAHAR
  Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
  2
  0
  92
  2013-2014
  İLKBAHAR
  Genel ve Fizikî Coğrafya
  4
  0
  94

   
   
  ESERLER
   
  A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
   
  A.1. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Derslerinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Konuların Öğretiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) , "13 (2)", 1125-1139 pp., Mart-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
   
  A.2. Mehmet Fatih KAYA, "Sustainable Development Training Oriented Thoughts and Applications of Geography Teachers", The Anthropologist , "16 (1-2)", 79-87 pp., Nisan-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
   
  A.3. Mehmet Fatih KAYA, "An Analysis of the Social Studies Teacher Candidates’ Perception with Respect to the Concept of Globalization", The Anthropologist , "16 (1-2)", 69-78 pp., Nisan-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
   
  A.4. Mehmet Fatih KAYA, "Development of a Study on a Scale for Sensitivity to the Natural Environment", Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) , "14 (3A)", 1382-1395 pp., Eylül-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
   
  A.5. Mehmet Fatih KAYA, "Öğrencilerde Görsel Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Coğrafya Öğretmenlerinin Görüş ve Uygulamaları", Turkish Studies , "6 (2)", 631-644 pp., Haziran-2011, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2346
   
  A.6. Mehmet Fatih KAYA, "Öğrencilerin Coğrafya Dersinde Hazırbulunuşluluk Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Turkish Studies , "6 (4)", 737-754 pp., Aralık-2011, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2625
   
  A.7. Mehmet Fatih KAYA, "Examination of Secondary School Geography Books From the Aspect of Visual Literacy", Ozean Journal of Social Sciences , "4 (1)", 37-46 pp., Haziran-2011
   
  A.8. Mehmet Fatih KAYA, "Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , "1 (1)", 57-78 pp., Haziran-2011
   
  A.9. Mehmet Fatih KAYA, Necati TOMAL, "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , "1 (2)", 49-65 pp., Aralık-2011
   
  A.10. Mustafa KAHYAOĞLU, Mehmet Fatih KAYA, "Öğretmen Adaylarının Çevreyle İlgili Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Görüşleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin Çevre Eğitimine Katkısı", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , "2 (1)", 91-107 pp., Haziran-2012
   
  A.11. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi", The Journal of Academic Social Science Studies , "5 (2)", 183-200 pp., Nisan-2012, DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_112
   
  A.12. Mehmet Fatih KAYA, "Türkiye ve Almanya'daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Dış Yapı Özellikleri ve Öğretme-Öğrenme Süreci Açısından Karşılaştırılması", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , "11 (2)", 445-464 pp., Temmuz-2012
   
  A.13. Mehmet DEĞERLİYURT, Recep AKSU, M. Yasir AYDOĞMUŞ, Mehmet Fatih KAYA, Ercan TÜRKMEN, "Diyarbakır Kültür Turzmine İlişkin Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının Belirlenmesi", Turkish Studies , "8 (9)", 1045-1057 pp., Eylül-2013, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5527
   
  A.14. Mehmet Fatih KAYA, Mehmet DEĞERLİYURT, Yasir AYDOĞMUŞ, Recep AKSU, Ercan TÜRKMEN, "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları", Turkish Studies , "9 (1)", 235-257 pp., Mart-2014, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6437
   
  A.15. Mehmet Fatih KAYA, "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği", Turkish Studies , "9 (2)", 917-931 pp., Mart-2014, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6308
   
  A. 16. Mehmet Fatih KAYA, Mustafa KAHYAOĞLU, G. Fırat BİREL "An Evaluation of Elementary Teacher Candidates’ Environmental Approaches, Environmental Risk Perceptions and Environmental Behaviour", Procedia-Social and Behavioral Sciences, "55", 655-660, Ekim-2012.
   
  A. 17. Mehmet Fatih KAYA, "Geography Teachers’ Views on Analogy Use and the Analogies They Use to Illustrate Earth’s Shape and Movements", Procedia-Social and Behavioral Sciences, "116", 4344-4352, Şubat-2014.
   
  A. 18. Harun ER, Mehmet Fatih KAYA, "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Stres Kaynaklarının Belirlenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, "3 (2)", 1-15, Haziran-2014.
   
  A. 19. Yasir AYDOĞMUŞ, Recep AKSU, Mehmet Fatih KAYA, " The Relationship between Communication Skills of Geography Teachers and Students’ Level of Motivation towards Geography Lesson", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4 (5), 469-482, Mayıs-2014.
   
  B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
   
  B.1. Mehmet Fatih KAYA, Mustafa KAHYAOĞLU, G. Fırat BİREL, "An Evaluation of Elementary Teacher Candidates’ Environmental Approaches, Environmental Risk Perceptions and Environmental Behaviour", International Conference on New Horizons in Education (INTE-2012), Prag, Çek Cumhuriyeti, 5-7 Haziran 2012.
   
  B.2. Mehmet Fatih KAYA, "A Content Analyses of the Graduate Dissertations with Experimental Designs in the Field of Geography Education", "3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013", bildiri kitapçığındaki 461-473 pp., Kemer-Antalya, Haziran, 2013
   
  B.3. Mehmet Fatih KAYA, "Geography Teachers’ Views on Analogy Use and the Analogies They Use to Illustrate Earth’s Shape and Movements", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), Roma, İtalya, 5-8 Şubat, 2014
   
  B.4. Mehmet Fatih KAYA, Recep AKSU, "Okulöncesi Eğitimin, Öğrencilerin Çevreye Yönelik Duyarlılıklarının Geliştirilmesi Sürecindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Görüş Ve Uygulamaları", International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education-IPALTE 2013 konferansı dahilinde , "International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education-IPALTE 2013", bildiri kitapçığındaki 70-70 pp.,Diyarbakır/Turkiye, 2-4 Ekim, 2013
   
  D.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
   
  D.1. Mehmet Fatih KAYA, Mete ALIM, "Coğrafya Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Yaklaşımları", Doğu Coğrafya Dergisi , "27", 169-186 pp., 2012
   
  D.2. Çağlar YILDIZ, Mustafa KAHYAOĞLU, Mehmet Fatih KAYA, "Siirt İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf ve Öğrenim Gördüğü Lise Türüne Göre Farklılaşmasının İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , "5 (3)", 82-96 pp., 2012, DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD126
   
  D.3. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Eğitiminde Yönelimler: 2012 Yılına Kadar Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması", Marmara Coğrafya Dergisi , "27", 282-313 pp., 2013
   
  D.4. Mete ALIM, Mehmet Fatih KAYA, "Türkiye ve Almanya’daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , "11 (46)", 43-59 pp., 2012
   
  D.5. Mehmet Fatih KAYA, "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Küresel Isınma” Kavramına Yönelik Metafor Algıları", Doğu Coğrafya Dergisi , "29", 117-134 pp., 2013
   
  D.6. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Öğrenme Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme Çalışması", Doğu Coğrafya Dergisi , "30", 155-174 pp., 2013
   
  D.7. Mustafa KAHYAOĞLU, Çetin TAN, Mehmet Fatih KAYA, "İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , "10 (21)", 225-236 pp., 2013
   
  D.8. Mehmet Fatih KAYA, "Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", Marmara Coğrafya Dergisi , "28", 175-193 pp., 2013

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr