Yrd.Doç.Dr. MEHMET FATİH KAYA
  Başlama Tarihi
  06.10.2011
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  / 0
  Bölüm
  İlköğretim Bölümü
  Birim
  Eğitim Fakültesi
  Görev
  Öğretim Üyesi

   ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

  ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı: Mehmet Fatih KAYA

  Doğum Tarihi: 23 Haziran 1977

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü/Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı

  Atatürk  Üniversitesi

  2004

  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı

  Atatürk Üniversitesi

  2010

  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Doç.Dr. Mete ALIM

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Öğretmen

   MEB

  2004-2011

  Yar.Doç.

  Siirt Üniversitesi

  2011-…

  Projelerde Yaptığı Görevler :

  Uzman/Araştırmacı.  Ekolojik Ayak İzimizi Tanıyalım Bilim Okulu. TUBİTAK 112B275’ nolu Bilim ve Toplum Projesi (2012).


  İdari Görevler :

  İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011-...)

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı (2013-...)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-...)

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-...)

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Kurulu Üyeliği (2013-...)

  Kurtalan Meslek Yüksek Okulu Kurul Üyeliği (2012-...)

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  Ödüller :

  1-Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü (2012)

  2-TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2013)

  3-TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2013)

  4-TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2013)

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

   
   

  2011-2012

  Güz

  Sosyal Bilgilerin Temelleri

   

   Hayat Bilgisi Öğretimi

   

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

   

  Topluma Hizmet Uygulamaları

   

  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi

   

  Günümüz Dünya Sorunları

   

  Türkiye Fizikî Coğrafyası

   

  İlkbahar

  Genel Coğrafya

   

  Sosyal Bilgiler Öğretimi

   

  Sosyal Proje Geliştirme

   

   Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

   

  Genel ve Fizikî Coğrafya

   

  2012-2013

  Güz

  Sosyal Bilgilerin Temelleri

   

  Hayat Bilgisi Öğretimi

   

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

   

  Topluma Hizmet Uygulamaları

   

  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi

   

   

   

  İlkbahar

  Genel Coğrafya

   

  Sosyal Bilgiler Öğretimi

   

  Sosyal Proje Geliştirme

   

  Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

   

  Genel ve Fizikî Coğrafya

   

  ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Derslerinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Konuların Öğretiminde Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Kuram ve Uygulamda Eğitim Bilimleri Dergisi (ISI) , 1125-1139, 13 (2),  pp., 2013

  A2. Mehmet Fatih KAYA, "Sustainable Development Training Oriented Thoughts and", The Anthropologist (ISI) , 79-87, 16 (1-2), pp., 2013

  A3. Mehmet Fatih KAYA, "An Analysis of the Social Studies Teacher Candidates’ Perception", The Anthropologist (ISI) , 69-78, 16 (1-2), pp., 2013

  A4. Mehmet Fatih KAYA, "Öğrencilerde Görsel Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Coğrafya Öğretmenlerinin Görüş ve Uygulamaları", Turkish Studies , 631-644, 6 (2), pp., 2011 , DOI: :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2346

  A5. Mehmet Fatih KAYA, "Öğrencilerin Coğrafya Dersinde Hazırbulunuşluluk Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Turkish Studies , 737-754, 6 (4), pp., 2011 , DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2625

  A6. Mehmet Fatih KAYA, "Examination of Secondary School Geography Books From the Aspect of Visual Literacy", Ozean Journal of Social Sciences , 37-46, 4 (1),  pp., 2011

  A7. Mehmet Fatih KAYA, "Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 57-78, 1 (1), pp., 2011

  A8. Mehmet Fatih KAYA, Necati TOMAL, "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 49-65, 1 (2), pp., 2011

  A9. Mustafa KAHYAOĞLU, Mehmet Fatih KAYA, "Öğretmen Adaylarının Çevreyle İlgili Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Görüşleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin Çevre Eğitimine Katkısı", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 91-107, 2 (1),  pp., 2012

  A10. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi", The Journal of Academic Social Science Studies , 183-200, 5 (2),  pp., 2012 , DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_112

  A11. Mehmet Fatih KAYA, "Türkiye ve Almanya'daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Dış Yapı Özellikleri ve Öğretme-Öğrenme Süreci Açısından Karşılaştırılması", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 445-464, 11 (2), pp., 2012

  A12. Mehmet Fatih KAYA, Mustafa KAHYAOĞLU, G. Fırat BİREL (2012). "An Evaluation of Elementary Teacher Candidates’ Environmental Approaches, Environmental Risk Perceptions and Environmental Behaviour", 655-660, Procedia-Social and Behavioral Sciences"

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  B1. Mehmet Fatih KAYA, Mustafa KAHYAOĞLU, G. Fırat BİREL, International Conference on New Horizons in Education (INTE-2012). konferansı dahilinde "Procedia-Social and Behavioral Sciences" bildiri kitapçığındaki "An Evaluation of Elementary Teacher Candidates’ Environmental Approaches, Environmental Risk Perceptions and Environmental Behaviour", 655-660 pp., Prag, Çek Cumhuriyeti, 5-7 Haziran 2012

  B2. Mehmet Fatih KAYA, A Content Analyses of the Graduate Dissertations with Experimental Designs in the Field of Geography Education. GEOMED-2013, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Kemer-Antalya, Türkiye.

  B3. Mehmet Fatih KAYA, Recep AKSU, Okulöncesi Eğitimin, Öğrencilerin Çevreye Yönelik Duyarlılıklarının Geliştirilmesi Sürecindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Görüş Ve Uygulamaları, 02-04 Ekim 2013, Diyarbakır, Türkiye. (poster)

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Mehmet Fatih KAYA, Mete ALIM, "Coğrafya Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Yaklaşımları", Doğu Coğrafya Dergisi , 27,  pp. 169-186, 2012

  D2. Çağlar YILDIZ, Mustafa KAHYAOĞLU, Mehmet Fatih KAYA, "Siirt İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf ve Öğrenim Gördüğü Lise Türüne Göre Farklılaşmasının İmcelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3), pp. 82-96, 2012

  D3. Mehmet Fatih KAYA, "Coğrafya Eğitiminde Yönelimler: 2012 Yılına Kadar Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması", Marmara Coğrafya Dergisi , 27,  pp. 282-213, 2013

  D4. Mete ALIM, Mehmet Fatih KAYA, "Türkiye ve Almanya’daki Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (46), pp.43-59, 2012

  D5. Mustafa KAHYAOĞLU, Çetin Tan, Mehmet Fatih KAYA, “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (21), pp.225-236, 2013.

   

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr