ABDURREZZAK ÇELİK
Telefon (0484) 212-1111 / 3451
Kurumsal E-Posta celik5686  siirt.edu.tr
E-Posta celik5686  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme24.01.2019 15:05:50

ABDURREZZAK ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı              : Abdurrezzak ÇELİK 

2. Doğum Tarihi         : 1980

3. Unvanı                    : Şube Müdürü 

4.Öğrenim Durumu   : Yüksek Lisans  


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Halkla İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

2007

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans 

Tarih/ Yakınçağ

Siirt Üniversitesi

2019


5. Yüksek Lisans Tezi 

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu 


6.
 Yayınlar

6.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. BABAOĞLU Resul-ÇELİK Abdurrezzak (2018), Cumhuriyet İdaresine Geçiş Sürecinde Siirt'te Demografik Göstergeler, Tarih Okulu Dergisi (TOD)/Journal of History School (JOHS), Yıl 11, Sayı XXIV, (Haziran 2018), s.529-563. 


      2. Abdurrezzak ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Kamu Gelir Kaynağı Olarak Memlehalar“, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Cilt 7, Sayı 14, Aralık 2019, s. 304-316

 

6.2. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  Siirt Halk Anlatıları-I (Halk Hikâyeleri ve Masallar),  Grafiker Yayınları, Ankara 2018.

             2.  Tanzimattan Cumhuriyete Siirt, Emin Mat., Siirt 2019.             


 

7.1.Projeler

            1. Siirt’in Yerel Hikâye ve Masallarının Derlenmesi” isimli Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından 2015-SİÜFED-35 Nolu Münferit Projesinde Araştırmacı

  2. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu isimli Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından 2017-SİÜSOS-82 Nolu Yüksek Lisans Projesinde Araştırmacı.


7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            

    1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, "19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

  2. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, "19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Tarım ve Hayvancılığın Gelişimi", ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

8.İdari Görevler

1-Siirt Adliye Sarayı Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi

2-Siirt Adliye Sarayı UYAP Uzmanı 

3-Siirt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Şube Müdürü

          4-Siirt Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Şube Müdürü 

          5-Siirt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yüksekokul Sekreteri

          6-Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde Fakülte Sekreteri 

          7-Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Enstitü Sekreteri 

          8-Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Enstitü Sekreteri


9. Diğer Yayınlar 

Köşe Yazarlığı: www.siirtliler.net 

1. Siirt basın hayatının tarihsel gelişimi-20.11.2017

2. Kudüs ve Müslümanlar-07.12.2017

3. Darbeler ve Milli Egemenlik-25.12.2017

4. 103 Yıldır Dinmeyen Acı Sarıkamış-09.01.2018

5. Unutturulan Zafer: Kutü'l-Amare-22.01.2018

6. Sultan Abdülhamid Han’sız 100 Yıl-10.02.2018

7. İstiklal Marşımızın Kabulünün 97. Yılı-14.03.2018

8. Siirt'siz Yumurta Bayramı-09.09.2018

9. Siirt'te Sağlık-13.03.2019

10. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü-18.03.2019

11. Siirt'te Osmanlı Dönemi Belediyecilik (Şehremaneti)-24.03.2019

12. Siirt'te Cumhuriyet Dönemi Belediyecilik-28.3.2019 
 

Güncelleme : 19.12.2019 11:27:07
Bildiriler
 1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, "19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

 2. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, "19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Tarım ve Hayvancılığın Gelişimi", ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
Kitaplar
1-Siirt Halk Anlatıları-I (Halk Hikâyeleri ve Masallar), Grafiker Yayınları, Ankara 2018. 

2-TANZİMATTAN CUMHURİYETE SİİRT, Emin Mat., Siirt 2019.
Köşe Yazarlığı: www.siirtliler.net

1. Siirt basın hayatının tarihsel gelişimi-20.11.2017

2Kudüs ve Müslümanlar-07.12.2017

3. Darbeler ve Milli Egemenlik-25.12.2017

4. 103 Yıldır Dinmeyen Acı Sarıkamış-09.01.2018

5. Unutturulan Zafer: Kutü'l-Amare-22.01.2018

6. Sultan Abdülhamid Han’sız 100 Yıl-10.02.2018

7. İstiklal Marşımızın Kabulünün 97. Yılı-14.03.2018

8. Siirt'siz Yumurta Bayramı-09.09.2018

9. Siirt'te Sağlık-13.03.2019

10. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü-18.03.2019

11. Siirt'te Osmanlı Dönemi Belediyecilik (Şehremaneti)-24.03.2019

12. Siirt'te Cumhuriyet Dönemi Belediyecilik-28.3.2019 

Makalaler
 BABAOĞLU Resul-Abdurrezzak ÇELİK (2018), Cumhuriyet İdaresine Geçiş Sürecinde Siirt'te Demografik Göstergeler, Tarih Okulu Dergisi (TOD)/Journal of History School (JOHS), Yıl 11, Sayı XXIV, (Haziran 2018), ss.529-563. 
Tezler

Yüksek Lisans Tezi 

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu