ENES KARAHANÇER
Telefon (0484) 212-1111 / 3283
Kurumsal E-Posta enes  siirt.edu.tr
E-Posta enes-1139  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 16:01:44

ENES KARAHANÇER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şef

Yazı ve Personel İşleri

Kişisel Bilgiler

 Adı Soyadı                                       Enes KARAHANÇER

Doğum Tarihi                                      16.10.1990     

Doğum Yeri                                       Van

Medeni Durumu                                Evli

Askerlik Durumu                              Yaptı

Eğitim Bilgileri

Lisans                     2010 - 2015                     Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Anadolu Üniversitesi/Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans       2019-                             Bitliseren Üniversitesi/Afet Yönetimi

Ön Lisans               2017-                              Siirt Üniversitesi/İnşaat Teknolojisi

Eğitim ve Kurslar

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

-2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

-5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği

-Bilgisayar İşletmenliği Kursu
İş Deneyimi

2011-2012                  Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi                         Tıbbi Sek.

2013-2018                            Siirt Ünv/İ.İ.B.F.                                              Sekreter

2018-                                      Siirt Ünv/İ.İ.B.F.                                                 Şef

İletişim Bilgileri

E-Posta                                                         enes-1139@hotmail.com

                                                                   enes@siirt.edu.tr


 

 

Güncelleme : 11.02.2019 11:13:20