ENSER YILMAZ
Telefon 0484 411 42 42 / 3892
Kurumsal E-Posta enseryilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme18.05.2016 15:26:12

ENSER YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Okutman
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Okutman

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Enser YILMAZ

2. Doğum Tarihi          :13.01.1982

3. Unvanı                    : Okutman

4.Öğrenim Durumu    : Doktora (Devam Ediyor)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2013

Doktora

Yeni Türk Edebiyatı

Adıyaman Üniversitesi

Devam Ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  “Türk Şiirinde Otel İmgesi” Asos Journal (2014) Yıl 2, S.7 Aralık s.176-187

            2.  Yalnızlık ve Kadın Bağlamında Gülten Akın'ın Şiirleri" Mecmua Dergisi (2016), s31-38

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Yabancılaşma Felsefesi Işığında Bir Okuma: Gayya-yı Vücud, VIII. European Conference On Social and Behavioral Sciences, Belgrad September 3-6 2015

            2.  Bir Umutsuzluğun Romanı: Aylak Adam, SSHIF(Social Sciences and Humanities in Focus) Warsaw, Poland September 16-18,2015

             3. Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam Adlı Romanı İle Albert Camus’un Yabancı Adlı Romanın Yabancılaşma Bağlamında Karşılaştırılması (2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-20 MAYIS 2017 Alanya

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Dünya Edebiyatı

Türk Dili-I

 

3

 

2

 

62

 

 

İlkbahar

Özel Öğrt. Yön.-II

 

Türk Dili-II

 

Yabancılara Türkçe Öğretimi

 

2

 

 

2

 

 

 

2

2

65

 

 

 

 

 

75

 

2017-2018

Güz

Türkçe Dil Bilgisi: Ses Bilgisi-I

 

Özel Öğretim Yöntemleri-I

 

Türk Dili-II

 

3

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

62

 

 

 

 

78

İlkbahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 

Türkçenin Güncel Sorunları

 

Özel Öğretim Yöntemleri-II

Türk Dili-II

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

72

 

 

 

 

70

 

 

72

 

.

Güncelleme : 09.04.2018 12:03:27