HÜSEYİN YILMAZ
Telefon (0484) 212-1111 / 3757
Kurumsal E-Posta huseyinyilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta kadir_yilmaz  hotmail.com.tr
Açıklama
Güncelleme04.10.2016 16:14:02

HÜSEYİN YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı

Hüseyin YILMAZ

Doğum Yeri ve Tarihi

BATMAN 25/06/1985

Eğitim Durumu

Lisans

Anadolu Üniversitesi

Yüksek Lisans

Siirt Üniversitesi

Doktora (Devam Ediyor)

Gaziantep Üniversitesi

Bilgisayar ve Yabancı Diller

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Bilgisayar Bilgisi

MS Windows (İyi Düzeyde)

MS Office (İyi Düzeyde)

İş Deneyimi

Çalıştığı Kurumlar

Soylum Gıda Kartal/İSTANBUL

Siirt Üniversitesi Merkez/SİİRT

Yurtdışı Deneyimi

Yurtdışı Tecrübeleri

112. Kanton Fuarı Guangzhou/ÇİN (2010)

Pazarlama İlişkileri Konferansı Lefkoşe/ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (2012)

Comenius University, Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Bratislava/SLOVAKYA (2017)

Viyana/AVUSTURYA, Prag/ÇEKYA, Budapeşte/MACARİSTAN, Kiev/UKRANYA, Ljubljna/SLOVENYA

 Turistik Gezi

İletişim

05362171165

E-Posta

kadir_yilmaz@hotmail.com.tr

huseyinyilmaz@siirt.edu.tr


Kitap Yazarlığı (Basılan/Basılacak)

YILMAZ, Hüseyin ve Arzdar KİRACI. Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye İle Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması. Editör: Yüksel BİRİNCİ. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2017.

YILMAZ, Hüseyin. Mesleki Yazışmalar. İstanbul:  (Tahmini Basım Tarihi Haziran, 2018).

Çalışmalar

ÖZKAN, Gökçen ve Hüseyin YILMAZ. «Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015).» Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi XII.I (2017), 1-12.

YILMAZ, Hüseyin, Hüseyin ÇELİK ve Muhyeddin ERDEMLİ. «Türkiye'de İç Göçün Sebepleri Üzerine Bir İnceleme.» Al Farabı 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.

ERDEMLİ, Muhyeddin, Hüseyin Çelik ve Hüseyin YILMAZ. «Rekabet Gücünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.

YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Göç Alan Şehirler Üzerine İnceleme (2008-2015) .» I.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi Ve Siyaset Kongresi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017.

YILMAZ, Hüseyin, Muhyettin ERDEMLİ ve Hüseyin ÇELİK. «En Az 3 Çocuk Söylemine İktisadi Açıdan Bir Yaklaşım.» Al Farabı 1.Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.

ÇELİK, Hüseyin, Muhyeddin ERDEMLİ ve Hüseyin YILMAZ. «Bölgesel Yoksulluğu Azaltmada Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Etkisi.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.


Diğer

Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Yazım Kılavuzu, Dizgi Çalışması.
Siirt Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma İktisadi A.B.D., Bölüm Birinciliği.


Güncelleme : 15.11.2017 14:29:29
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  • Özkan, G., & Yılmaz, H. (2017). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1), 1-12. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/364578
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler