HÜSEYİN YILMAZ
Telefon (0484) 212-1111 / 3757
Kurumsal E-Posta huseyinyilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta kadir_yilmaz  hotmail.com.tr
Açıklama
Güncelleme04.10.2016 16:14:02

HÜSEYİN YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                    : Hüseyin YILMAZ

Doğum Tarihi               : 25.06.1985

E-Posta                         : huseyinyilmaz@siirt.edu.tr

Eğitim Bilgileri

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2005-2010

Y. Lisans

İktisat

Siirt Üniversitesi

2013-2016

Doktora

İktisat

Gaziantep Üniversitesi

2016-

 

ÇALIŞMALAR

Kitap Yazarlığı


YILMAZ, Hüseyin ve Arzdar KİRACI. Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye İle Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması. Editör: Yüksel BİRİNCİ. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2017.


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


ÖZKAN, Gökçen ve Hüseyin YILMAZ. «Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015).» Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi XII.I (2017). 1-12.


YILMAZ, Hüseyin ve Abdullah ELMAS. « Siirt İlinin Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. » Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt Üniversitesi  VI.XI (2018) 123-136


İZGİ, Berna Balcı  ve Hüseyin YILMAZ. « Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat: Nedensellik İlişkisi (1992-2016).» İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi  V.II (2018).  54-74.


ELMAS, Abdullah ve Hüseyin YILMAZ. «İstanbul'un İlk Belediye Başkanı: Hızır Bey Çelebi. » Social Sciences Studies Journal  IV.XIV (2018). 569-576.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler


YILMAZ, Hüseyin, Hüseyin ÇELİK ve Muhyeddin ERDEMLİ. «Türkiye'de İç Göçün Sebepleri Üzerine Bir İnceleme.» Al Farabı 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.


ERDEMLİ, Muhyeddin, Hüseyin Çelik ve Hüseyin YILMAZ. «Rekabet Gücünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.


YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Göç Alan Şehirler Üzerine İnceleme (2008-2015) .» I.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi Ve Siyaset Kongresi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017.


ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ. « Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Siyaset Ekseninde Türkiye’de Kadın Belediye Başkanları.»  Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform, 2018.


YILMAZ, Hüseyin, Muhyettin ERDEMLİ ve Hüseyin ÇELİK. «En Az 3 Çocuk Söylemine İktisadi Açıdan Bir Yaklaşım.» Al Farabı 1.Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.


ÇELİK, Hüseyin, Muhyeddin ERDEMLİ ve Hüseyin YILMAZ. «Bölgesel Yoksulluğu Azaltmada Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Etkisi.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.


YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. « Türkiye'de Demografik Fırsat Penceresi Üzerine İnceleme.»  Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform, 2018.


Devam Eden Çalışmalar

Kitap Yazarlığı


YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. Mesleki Yazışmalar (Tahmini Basım Tarihi, 2019).


Kitap Bölümü


YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. (2018) « The Study on Turkey's Demographic Window of Opportunity, Peter Lang International Academic Publisher, Bern  (Basım Aşamasında),

 

ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ. (2018)  « Gender And Local Politics In Turkey On The Axis Of Women Mayors, Peter Lang International Academic Publisher, Bern  (Basım Aşamasında)


Makale


YILMAZ, Hüseyin « Yaşam Endeksleri Bağlamında Göç Veren Şehirlerin İncelenmesi» Journal of Social Sciences & Humanities Sciences Research (Kabul Edildi. Yayın Tarihi Ocak 2019)

Bildiri

ELMAS, Abdullah, Mahir ÖZHAN, Hüseyin YILMAZ. « Türkiye’de Cittaslow Hareketi’nin Kentlere Etkisi»  Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu. Antalya: Alanya Belediyesi, 2018. (Kabul Edilen Bildiri)


YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. « Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme, Kişi Başı Milli Gelir ve Yüksek Teknoloji İhracatına Etkisi: Brıcs Ülkeleri ve  Türkiye (2000-2016) » Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya: 2018 (Kabul Edilen Bildiri)


ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ, Ömer SEVEN.  « Türkiye’de Yerel Yönetimler Eğitim İlişkisi » Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya: 2018 (Kabul Edilen Bildiri)


ELMAS, Abdullah, Mahir ÖZHAN, Hüseyin YILMAZ. «Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin X.Kalkınma Planı Bağlamında Aktif Yaşlanma Politikaları»  Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu. Antalya: Alanya Belediyesi, 2018. (Kabul Edilen Bildiri)


Çalışma Hedefleri


Her yıl asgari Uluslararası Dergilerde basılmak üzere 2 makale yazmak. Uluslararası Bilimsel Toplantılara en az 4 bildiri ile katılmak ve 2 tanesini kitap bölümüne dönüştürmek


2019 ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ. Kriz ve Stres Yönetimi kitabının basılması


2020 yılı Gaziantep Üniversitesi, İktisat A.B.D. ,  yapılan doktoranın bitirilmesi.


2020 "Basitleştirilmiş Ekonomik Bilgiler" kitap çalışmasına başlamak.


Diğer


Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Yazım Kılavuzu, Dizgi Çalışması.


Siirt Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma İktisadi A.B.D., Bölüm Birinciliği.


Erasmus, Fuar,  Kongre ve Turistik gezi kapsamında Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Çekya, Macaristan, Ukranya, Slovenya ziyaretleri.


Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016-2017 Bahar, 2017-2018 Güz , 2017-2018 Bahar Dönemi, Ders Hocalığı.


Güncelleme : 31.10.2018 13:37:45
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Elmas, A.,& Yılmaz, H. (2018). Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Siyaset Ekseninde Türkiye'de Kadın Belediye Başkanları. Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform.https://www.inglobe.org/tr/

  • Yılmaz, H.,& Elmas, A. (2018). Türkiye'de Demografik Fırsat Penceresi Üzerine İnceleme. Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform. https://www.inglobe.org/tr/

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZKAN, Gökçen ve Hüseyin YILMAZ. «Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015).» Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi XII.I (2017). 1-12. 

YILMAZ, Hüseyin ve Abdullah ELMAS. « Siirt İlinin Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. » Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt Üniversitesi  VI.XI (2018) 123-136

    İZGİ, Berna Balcı  ve Hüseyin YILMAZ. « Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat: Nedensellik İlişkisi (1992-2016).» İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi  V.II (2018).  54-74.

  • http://dergipark.gov.tr/iy/issue/38106/376507

ELMAS, Abdullah ve Hüseyin YILMAZ. «İstanbul'un İlk Belediye Başkanı: Hızır Bey Çelebi. » Social Sciences Studies Journal  IV.XIV (2018). 569-576.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler