HÜSEYİN YILMAZ
Telefon (0484) 212-1111 / 3757
Kurumsal E-Posta huseyinyilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta kadir_yilmaz  hotmail.com.tr
Açıklama
Güncelleme04.10.2016 16:14:02

HÜSEYİN YILMAZ

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı          : Hüseyin YILMAZ

Doğum Tarihi     : 25.06.1985

E-Posta               : huseyinyilmaz@siirt.edu.tr

Eğitim Bilgileri

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2005-2010

Y. Lisans

İktisat

Siirt Üniversitesi

2013-2016

Doktora

İktisat

Gaziantep Üniversitesi

2016-


ÇALIŞMALAR

Kitap Yazarlığı, Editörlük


YILMAZ, Hüseyin ve Arzdar KİRACI. Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye İle Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması. Editör: Yüksel BİRİNCİ. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2017.


YILMAZ,Hüseyin: Editör. ALTUNÇ, Ali Savaş ve Yüksel Birinci. Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyal ve  Ekonomik Gelişimine Katkısı. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2019


Kitap Bölümü


YILMAZ, Hüseyin, ve Abdullah ELMAS (2018). «The Study on Turkey’s Demographic Window of Opportunity. » N. Bilici, R. Pehlivanli, & Z. Dilara (Dü) içinde, Innovation and Global Issues with Multidisciplinary Perspectives (s. 91-99). Bern: Peter Lang International Academic Publisher


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


ÖZKAN, Gökçen ve Hüseyin YILMAZ. «Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015).» Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi XII.I (2017). 1-12.


YILMAZ, Hüseyin ve Abdullah ELMAS. « Siirt İlinin Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. » Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt Üniversitesi  VI.XI (2018) 123-136


İZGİ, Berna Balcı  ve Hüseyin YILMAZ. « Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat: Nedensellik İlişkisi (1992-2016).» İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi  V.II (2018).  54-74.


YILMAZ, Hüseyin «Yaşam Endeksleri Bağlamında Göç Veren Şehirlerin İncelenmesi» Journal of Social Sciences& Humanities Sciences Research, VI. XXXII (2019). 128-142


ELMAS, Abdullah ve Hüseyin YILMAZ. «İstanbul'un İlk Belediye Başkanı: Hızır Bey Çelebi. » Social Sciences Studies Journal  IV.XIV (2018). 569-576.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler


YILMAZ, Hüseyin, Hüseyin ÇELİK ve Muhyeddin ERDEMLİ. «Türkiye'de İç Göçün Sebepleri Üzerine Bir İnceleme.» Al Farabı 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.


ERDEMLİ, Muhyeddin, Hüseyin Çelik ve Hüseyin YILMAZ. «Rekabet Gücünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.


YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Göç Alan Şehirler Üzerine İnceleme (2008-2015) .» I.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi Ve Siyaset Kongresi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017.


YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. « Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme, Kişi Başı Milli Gelir ve Yüksek Teknoloji İhracatına Etkisi: Brıcs Ülkeleri ve  Türkiye (2000-2016) » Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya: EYUDER, 2018


ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ. « Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Siyaset Ekseninde Türkiye’de Kadın Belediye Başkanları.»  Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform, 2018.


YILMAZ, Hüseyin, Muhyettin ERDEMLİ ve Hüseyin ÇELİK. «En Az 3 Çocuk Söylemine İktisadi Açıdan Bir Yaklaşım.» Al Farabı 1.Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.


ÇELİK, Hüseyin, Muhyeddin ERDEMLİ ve Hüseyin YILMAZ. «Yoksullukla Mücadele Açısından Bir Kırsal Kalkınma Politikası Olarak Güneydoğu Anadolu Projesi.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.


ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ, Ömer SEVEN.  « Türkiye’de Yerel Yönetimler Eğitim İlişkisi » Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya: EYUDER, 2018.


YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. « Türkiye'de Demografik Fırsat Penceresi Üzerine İnceleme.»  Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform, 2018.


Devam Eden Çalışmalar


Kitap Yazarlığı


YILMAZ, Hüseyin, Stres ve Yönetimi (Bitirme Oranı %90; Tahmini Basım Tarihi 2020)


YILMAZ, Hüseyin, Mesleki Yazışmalar  (Bitirme Oranı %70; Tahmini Basım Tarihi 2021)


YILMAZ, Hüseyin, Sosyal Sermayenin Orta Gelir Tuzağından Kurtulmada Etkisi (Bitirme Oranı %5; Tahmini Basım Tarihi 2022)


YILMAZ, Hüseyin, Basitleştirilmiş Ekonomik Bilgiler (Bitirme Oranı %0;)


YILMAZ, Hüseyin, Demografiye Giriş  (Bitirme Oranı %0;)


Makale


ALTUNÇ, Ali Savaş ve Hüseyin YILMAZ «Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı, Siirt Üniversitesi Örneği. » İktisadi Yenilik Dergisi. Hakem Sürecinde


YILMAZ, Hüseyin; Çelik Hüseyin, Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye Ekonomisine Etkisi (1980-2017)


ALTUNÇ, Ali Savaş ve Hüseyin YILMAZ «Siirt Üniversitesinin Kent Ekonomine Katkısı»


 

Bildiri

Diğer


Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Yazım Kılavuzu, Dizgi Çalışması.


Siirt Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma İktisadi ABD., Bölüm Birinciliği.


Erasmus, Fuar,  Kongre ve Turistik gezi kapsamında Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Çekya, Macaristan, Ukranya, Slovenya ziyaretleri.


Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016-2017 Bahar, 2017-2018 Güz , 2017-2018 Bahar Dönemi, Ders Hocalığı.


Verilen Dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

Mesleki Yazışmalar

2

1

91

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

3

1

55

2017-2018

Güz

Yönetici Asistanlığı

3

0

55

Büro Yönetimi

3

0

55

Teknoloji Kullanımı

2

1

52

Bahar

Mesleki Yazışmalar

2

1

85

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

3

1

71

 

 

 

Güncelleme : 02.06.2019 13:20:00
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Elmas, A.,& Yılmaz, H. (2018). Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Siyaset Ekseninde Türkiye'de Kadın Belediye Başkanları. Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform.https://www.inglobe.org/tr/

 • Yılmaz, H.,& Elmas, A. (2018). Türkiye'de Demografik Fırsat Penceresi Üzerine İnceleme. Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform. https://www.inglobe.org/tr/

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZKAN, Gökçen ve Hüseyin YILMAZ. «Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015).» Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi XII.I (2017). 1-12. 

YILMAZ, Hüseyin ve Abdullah ELMAS. « Siirt İlinin Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. » Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt Üniversitesi  VI.XI (2018) 123-136

  İZGİ, Berna Balcı  ve Hüseyin YILMAZ. « Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat: Nedensellik İlişkisi (1992-2016).» İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi  V.II (2018).  54-74.

 • http://dergipark.gov.tr/iy/issue/38106/376507

ELMAS, Abdullah ve Hüseyin YILMAZ. «İstanbul'un İlk Belediye Başkanı: Hızır Bey Çelebi. » Social Sciences Studies Journal  IV.XIV (2018). 569-576.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
 • Kitap, Kitap Bölümü, Editörlük

 • YILMAZ, Hüseyin ve Arzdar KİRACI. Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye İle Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması. Editör: Yüksel BİRİNCİ. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2017.

  YILMAZ,Hüseyin: Editör. ALTUNÇ, Ali Savaş ve Yüksel Birinci. Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyal ve  Ekonomik Gelişimine Katkısı. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2019


 • YILMAZ, Hüseyin, ve Abdullah ELMAS (2018). «The Study on Turkey’s Demographic Window of Opportunity. » N. Bilici, R. Pehlivanli, & Z. Dilara (Dü) içinde, Innovation and Global Issues with Multidisciplinary Perspectives (s. 91-99). Bern: Peter Lang International Academic Publisher

 • Devam Eden Kitap Çalışmaları


YILMAZ, Hüseyin, Stres ve Yönetimi (Bitirme Oranı %90; Tahmini Basım Tarihi 2020)


YILMAZ, Hüseyin, Mesleki Yazışmalar  (Bitirme Oranı %70; Tahmini Basım Tarihi 2021)


YILMAZ, Hüseyin, Sosyal Sermayenin Orta Gelir Tuzağından Kurtulmada Etkisi (Bitirme Oranı %5; Tahmini Basım Tarihi 2022)


YILMAZ, Hüseyin, Basitleştirilmiş Ekonomik Bilgiler (Bitirme Oranı %0;)


YILMAZ, Hüseyin, Demografiye Giriş  (Bitirme Oranı %0;)