Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3121
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:23:03

ŞERAFETTİN DABAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi
Özgeçmiş
Güncelleme : 17.02.2017 11:01:18
ÇALIŞMALAR
TEZLER Yüksek Lisans Tezi: Coğrafya Öğretiminde Bilgisayar ve Programlarının Kullanımı Yüksek Lisans Semineri : Coğrafya Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Doktora Semineri: Coğrafya Araştırmalarında Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması Doktora Tezi: Midyat (Mardin) İlçesi’nin Coğrafi Etüdü BİLDİRİLER VE POSTERLER 1. Kahyaoğlu M., Daban Ş., Yangın S. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi. Nisan 2006. Ankara. 2. Kahyaoğlu M., Daban Ş., İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Algıları. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli. 3. Daban Ş., Kahyaoğlu M., Özbek R. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli. 4. Kahyaoğlu M., Daban Ş. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eylül 2007 Tokat 5. Daban Ş., Kahyaoğlu M., The relationship Between Teacher Candidates' Environmental Responsibilities And Attitudes Towards Green Advertising, "Procedia Social And Behavioral sciences/International Conference On Nev Horisons In Education, INTE 2013 ", (2013), MAKALELER 1. Kahyaoğlu M., Daban Ş., Yangın S. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:11ISSN 1305-0060, Dicle Üniversitesi. Temmuz 2008. Diyarbakır. KİTAPLAR 1. Daban, Ş., ve ark., Coğrafya ya Giriş. ISBN 975- 00304-0-0. İstanbul. Lisans Yayıncılık,. 2005. 2. Daban, Ş., ve ark., Bilgisayar I-II. .(2. Baskı) ISBN 978-9944-56-2Ankara. PegemA Yayıncılık.2008.