Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü
Telefon 3112626 / 0
Kurumsal E-Posta yahya_hoca  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme20.03.2013 08:41:45

YAHYA AKTU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı

Yahya AKTU

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi ve Yeri: 25.05.1983/Eruh

Evli, İki çocuğu var

İletişim Bilgileri

aktuyahya@gmail.com

Siirt Üniversitesi-Eruh Meslek Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Temel Eğitim: 1990-1998 Eruh Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Lise: 1998-2002 Siirt Atatürk Anadolu Lisesi

Lisans: 2002-2006 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Yüksek Lisans: 2013-2015 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Levinson’un Kuramı Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Yaşam Yapılarının İncelenmesi

Doktora: 2017-- Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı

İş Deneyimi

2006-2009 Adana-Ceyhan Toros Gübre Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2009-2010 Siirt-Merkez Selami Değer Anadolu Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2010-2013 Siirt-Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2013-.... Siirt Üniversitesi, Eruh Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü-Öğretim Görevlisi

2014-... Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü

2016-.....Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu  Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Aldığı Kurs/Belgeler

ve Ödüller

 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Programı (Modül I-II)-ODTÜ-2009-2010

Anlayarak Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi-Başaran Danışmanlık

Teşekkür Belgesi-Ceyhan Kaymakamlığı-2008

Başarı Belgesi-Siirt Valiliği-2011

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Şiir Yarışması-Türkiye Üçüncülüğü (Tohma'da Zaman)-2003

Verdiği Kurs/Seminer ve Eğitimler

Empati ve Yaşam Semineri

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Anne-Babasından Biri Olmayan Öğrencilere Yaklaşım Semineri

Okul Devamsızlığını Önlemede Okul Rehber Öğretmenlerinin Rolü

Stresle Başa Çıkmada Hipnoterapi

Projeler/Etkinlikler ve

Kişisel Deneyimler

2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

2015-2017 Tecnical Assistance for Increasing School Attandance Rates Espesially for Girls (IAREFG)-Saha Uzmanı (Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen "Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi" KEP-II Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bir projedir)

Üyelikler

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2014

Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği-2013-....

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilciliği Başkan Vekilliği, 2014-..

Yayınlanmış Makaleler ve Bildiriler

Aktu, Y. (2016). Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar8(2), 162-177. (Alan Index)

Aktu, Y. (2016). Levinson'un yaşam yapısı kuramı açısından "Benim Adım Khan" filminin incelenmesiThe Journal of Academic Social Science,4 (37), 505-517. (ASOS Index)

Aktu, Y. (2016). Pastoral psikoloji açısından "Ömür Dediğin" programının incelenmesi. I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi (Nisan), İstanbul (Uluslarası Kongre)

Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory & Practice ,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001 (SSCI Index)

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154. (Ulusal Dergi, ULAKBİM)

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.  (Uluslarası Kongre)

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.  (Uluslarası Kongre)

Varol, B. , & Aktu, Y. (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.  (Uluslarası Kongre)

Verdiği Dersler

(Son iki yıl)

Psikolojiye Giriş

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Okul Sosyal Hizmeti

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

Engelliler ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet ve Stratejik Proje Geliştirme

Sosyal Hizmet Etiği

Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Kuruluşları

Rehberlik

    Yabancı Dil                     82,50

Güncelleme : 30.10.2017 16:15:05
Bilimsel Çalışmalar

Aktu, Y. (2016). Levinson'un yaşam yapısı kuramı açısından "Benim Adım Khan" filminin incelenmesiThe Journal of Academic Social Science,4 (37), 505-517.

Aktu, Y. (2016). Pastoral psikoloji açısından "Ömür Dediğin" programının incelenmesi. I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi (Nisan), İstanbul

Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory & Practice ,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154.

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.