Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü
Telefon 3112626 / 4021
Kurumsal E-Posta y.aktu  siirt.edu.tr
E-Posta yahya_hoca  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme23.02.2018 10:09:12

Öğr. Gör. YAHYA AKTU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EK - 4A

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yahya AKTU

2. Doğum Tarihi          : 25/05/1983

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu   : Yüksek lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

İnönü Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2012-2015

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Atatürk Üniversitesi

2017-Devam ediyor

 

 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory & Practice,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aktu, Y. (2016).  Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı.  Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 8(2), 162-177., Doi: 10.18863/pgy.12690 (Yayın No: 1955342)

            2.   Aktu, Y. (2016).  Levinson'un Yaşam Yapısı Kuramı Açısından "Benim  Adım Khan" Filminin İncelenmesi.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(37), 505-517., Doi: 10.16992/ASOS.11821  (Yayın No: 2938986)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1. Aktu, Yahya (2016).  Pastoral Psikoloji Açısından 'Ömür Dediğin' Programının İncelenmesi.  First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care (Özet bildiri) (Yayın No:1955765) 

2. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

3. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

4. Varol, B., & Aktu, Y.,  (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2. 2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

3. 2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

4. 2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

5. 2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

 

9.İdari Görevler

            1.   Müdür Yardımcılığı-2018- Devam ediyor

            1.Farabi Birim Koordinatörlüğü-2015- Devam ediyor- Siirt Üniversitesi/Eruh Meslek Yüksekokulu

2.Komisyon Üyeliği-2015-Devam ediyor-Siirt Üniversitesi/İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama Ve Araştırma Merkezi

1.Farabi Birim Koordinatörlüğü-2015- Devam ediyor- Siirt Üniversitesi/Eruh Meslek Yüksekokulu

2.Komisyon Üyeliği-2015-Devam ediyor-Siirt Üniversitesi/İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2.Farabi Birim Koordinatörlüğü-2015- Devam ediyor- Siirt Üniversitesi/Eruh Meslek Yüksekokulu

3.Komisyon Üyeliği-2015-Devam ediyor-Siirt Üniversitesi/İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama Ve Araştırma Merkezi

4.Bölüm Başkanlığı-2016-Devam Ediyor-Siirt Üniversitesi/Eruh Meslek Yüksekokulu/Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi PR.

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.  Somuncu Baba Şiir Yarışması Türkiye Üçüncülüğü, 2003

2.Teşekkür Belgesi, MILLI EGITIM BAKANLIGI, 2008

3.Başarı Belgesi, MILLI EGITIM BAKANLIGI, 2012

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Psikoloji Giriş

3

0

55

Rehberlik

3

0

27

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

40

İnsan Davranışı ve Soysal Çevre

3

0

55

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

40

 

Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırmaları

3

0

40

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

41

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

35

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

35

Psikoloji

3

0

42

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

3

0

50

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Psikoloji Giriş

3

0

55

Rehberlik

3

0

27

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

40

İnsan Davranışı ve Soysal Çevre

3

0

55

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

40

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

0

27

Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırmaları

3

0

40

 

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

40

 

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

40

 

Psikoloji

3

0

40

 

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

3

0

40

 

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

39

 

Endüstriyel Sosyal Hizmet

3

0

40

 

Davranış Yönetimi

3

0

26

 

Kişisel Gelişim

3

0

26

 

Güncelleme : 23.02.2018 10:37:33
özgeçmiş

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı

Yahya AKTU

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi ve Yeri: 25.05.1983/Eruh

Evli, İki çocuğu var

İletişim Bilgileri

aktuyahya@gmail.com

Siirt Üniversitesi-Eruh Meslek Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Temel Eğitim: 1990-1998 Eruh Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Lise: 1998-2002 Siirt Atatürk Anadolu Lisesi

Lisans: 2002-2006 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Yüksek Lisans: 2013-2015 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Levinson’un Kuramı Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Yaşam Yapılarının İncelenmesi

Doktora: 2017-- Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı

İş Deneyimi

2006-2009 Adana-Ceyhan Toros Gübre Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2009-2010 Siirt-Merkez Selami Değer Anadolu Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2010-2013 Siirt-Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2013-.... Siirt Üniversitesi, Eruh Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü-Öğretim Görevlisi

2014-... Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü

2016-.....Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu  Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Aldığı Kurs/Belgeler

ve Ödüller

 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Programı (Modül I-II)-ODTÜ-2009-2010

Anlayarak Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi-Başaran Danışmanlık

Teşekkür Belgesi-Ceyhan Kaymakamlığı-2008

Başarı Belgesi-Siirt Valiliği-2011

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Şiir Yarışması-Türkiye Üçüncülüğü (Tohma'da Zaman)-2003

Verdiği Kurs/Seminer ve Eğitimler

Empati ve Yaşam Semineri

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Anne-Babasından Biri Olmayan Öğrencilere Yaklaşım Semineri

Okul Devamsızlığını Önlemede Okul Rehber Öğretmenlerinin Rolü

Stresle Başa Çıkmada Hipnoterapi

Projeler/Etkinlikler ve

Kişisel Deneyimler

2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

2015-2017 Tecnical Assistance for Increasing School AttandanceRatesEspesially for Girls (IAREFG)-Saha Uzmanı (Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen "Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi" KEP-II Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bir projedir)

Üyelikler

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2014

Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği-2013-....

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilciliği Başkan Vekilliği, 2014-..

Yayınlanmış Makaleler ve Bildiriler

Aktu, Y. (2016). Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar8(2), 162-177. (Alan Index)

Aktu, Y. (2016). Levinson'un yaşam yapısı kuramı açısından "Benim Adım Khan" filminin incelenmesiThe Journal of Academic Social Science,4 (37), 505-517. (ASOS Index)

Aktu, Y. (2016). Pastoral psikoloji açısından "Ömür Dediğin" programının incelenmesi. I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi (Nisan), İstanbul (Uluslarası Kongre)

Aktu, Y.,& İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory &Practice ,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001 (SSCI Index)

Aktu, Y.,& Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154. (Ulusal Dergi, ULAKBİM)

Aktu, Y.,& Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.  (Uluslarası Kongre)

Aktu, Y.,& Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.  (Uluslarası Kongre)

Varol, B. , & Aktu, Y. (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.  (Uluslarası Kongre)

Verdiği Dersler

(Son iki yıl)

Psikolojiye Giriş

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Okul Sosyal Hizmeti

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

Engelliler ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet ve Stratejik Proje Geliştirme

Sosyal Hizmet Etiği

Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Kuruluşları

Rehberlik

    Yabancı Dil                     82,50