İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2953
Kurumsal E-Posta ahmetaktas  siirt.edu.tr
E-Posta aktasahmet21  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.02.2017 21:03:41

Arş. Gör. AHMET AKTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ahmet AKTAŞ

2. Doğum Tarihi          :1986

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Din Kültürü ve Ahlak Bil.Öğret. Böl.

Dicle Üniversitesi

2012

Y. Lisans

Din Sosyololojisi

Necmettin Erbakan Üniv. SBE

2014

Doktora

Din Sosyololojisi

Necmettin Erbakan Üniv. SBE

--------

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-kültürel ve Dini Hayata Yansımaları (Bozova Örneği) Turkish Studies Dergisi, Cilt 12, Sayı 35, 2017, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 12573

 

2. Yezidilerde Dini Teşkilatlanmanın Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneği) Dini Araştırmalar Dergisi Cilt 20 Sayı 50, 2017,

 

3. Sultan Şeyhmusê Ezzuli Dergahı Örneğinde Tarikatların Toplumsal İşlevleri, IJOKS (Uluslararası Kürt Araştırmaları Dergisi), cilt 1 sayı 1,

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Diyarbakır'daki Tasavvuf Kökenli Dini Grupların Sosyal Hayata Etkileri, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016

 

2. Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-Kültürel ve Dini Hayata Yansımaları ( Bozova Örneği) 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , 18-24 Eylül 2017 Malaga/İspanya

 

3. Tarikat Siyaset ilişkisi, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

 

4. Post-modern Tüketim Toplumunda Muhafazakarların Değişen Tüketim Algısı, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

 

7.4. Yazılan uluslar arası/Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.Modern Dönem Kürt Toplumunda Dini Gruplaşmalar, (Kitap Bölümü) Kürdoloji Akademik Çalışmalar, Cilt 1, Ed. Hasan Karacan, Yargı yayınları, 2016

 

            2.  Hani'de Dini ve Sosyal  Hayat, (Kitap Bölümü) Hani Kaymakamlığı Tanıtım Kitabı, 2012

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Göç ve Modernleşme Bağlamında Siirt'te Değişen Kent Kimliği, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2, 2016

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Halidi Tekkelerinin Toplumun Sosyal ve Dini Pratikleri üzerindeki Etkileri, Ulusal Sempozyum: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017 Bingöl

 

2.   Bir Aidiyet Aracı Olarak Kolektif Kimliğin İnşasında Aşiretin Rolü ve Etkileri, Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu (Ulusal Sempozyum), 4-6 Mayıs 2017 Van

 

7.7. Diğer yayınlar

1.  Analiz: Kürtler'de Dini Hayat: Diyarbakır Örneği, Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi, 2015

2Kitap Kritiği: Şeyhler ve Şahlar Osmanlı Toplumunda Devlet ve Tarikat İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri, Zekeriya Işık, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2016

 

3. Kitap Kritiği: Dinsel Hareketler ve sosyal Refah (Mısır, İsrail, İtalya ve ABD) Nancy J. Davis & Robert V. Robinson, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2015

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.  IBN RUSHD (AVERROES) AWARD OF MARIT (İbn Rüsd Bilim Ödülü) Univesıdad de Malaga

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Editörlük
Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları İstanbul, 2017 (N. Sümer ile birlikte)
Kitap Tanıtımı
Şeyhler ve Şahlar Osmanlı Toplumunda Devlet ve Tarikat İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri, Zekeriya Işık, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2016
Dinsel Hareketler ve sosyal Refah (Mısır, İsrail, İtalya ve ABD) Nancy J. Davis & Robert V. Robinson, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2015

Kitap/Kitap Bölümleri
Modern Dönem Kürt Toplumunda Dini Gruplaşmalar, (Kitap Bölümü) Kürdoloji Akademik Çalışmalar, Cilt 1, Ed. Hasan Karacan, Yargı yayınları, 2016 (Mehmet Yanmış ile birlikte)
Hani'de Dini ve Sosyal  Hayat, (Kitap Bölümü) Hani Kaymakamlığı Tanıtım Kitabı, 2012
Makaleler
Göç ve Modernleşme Bağlamında Siirt'te Değişen Kent Kimliği, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2, 2016

Sultan Şeyhmusê Ezzuli Dergahı Örneğinde Tarikatların Toplumsal İşlevleri, Uluslararası Kürt Araştırmaları Dergisi, cilt 1 sayı 1, 2015

Hani'de Sosyal ve Dini Hayat, academia.edu

Yezidilerde Dini Teşkilatlanmanın Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneği) Dini Araştırmalar Dergisi Cilt 20 Sayı 50, 2017, (Necati Sümer İle Birlikte)

Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-kültürel ve Dini Hayata Yansımaları (Bozova Örneği) Turkish Studies Dergisi, Cilt 12, Sayı 35, 2017, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12573

Ulusal/uluslararası Rapor, Analiz
Kürtler'de Dini Hayat: Diyarbakır Örneği, (Analiz) Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi, 2015, (Mehmet Yanmış ile birlikte)
Ulusal/Uluslararası Sempozyum Bildirileri
Diyarbakır'daki Tasavvuf Kökenli Dini Grupların Sosyal Hayata Etkileri, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016

Halidi Tekkelerinin Toplumun Sosyal ve Dini Pratikleri üzerindeki Etkileri, Ulusal Sempozyum: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017 Bingöl

Bir Aidiyet Aracı Olarak Kolektif Kimliğin İnşasında Aşiretin Rolü ve Etkileri, Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu (Ulusal Sempozyum), 4-6 Mayıs 2017 Van

Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-Kültürel ve Dini Hayata Yansımaları ( Bozova Örneği) 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , 18-24 Eylül 2017 Malaga/İspanya

Tarikat Siyaset ilişkisi, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

Post-modern Tüketim Toplumunda Muhafazakarların Değişen Tüketim Algısı, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

Türkiye Hizbullahı Bağlamında Islamcı Muhalefetin Demokratik Düzen ile Bütünleşmesi, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018 Aksaray