İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2953
Kurumsal E-Posta ahmetaktas  siirt.edu.tr
E-Posta aktasahmet21  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.02.2017 21:03:41

Arş. Gör. AHMET AKTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

1.Adı Soyadı:  Ahmet AKTAŞ

2.Doğum Tarihi: 1986

3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  Bölümü

Dicle Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2014

Doktora

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Necmettin Erbakan Üniversitesi

------

 

Yüksek Lisans

Tez: tarikatların Toplumsal İşlevi (Diyarbakır Kadiri Tarikatı Örneği)

Danışman: Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit

 

Doktora

Tez: Şeyhlik Kurumunun Sosyal ve Dini Pratikler Üzerindeki Etkileri (Siirt Örneği) Devam Ediyor

Danışman: Prof. Dr. Hayri Erten

 

Yabancı Dil

İngilizce: YÖKDİL:  81.25

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE GÖREVLERİ 

·                    Arş. Gör. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı,  2016-

·                     Öğretmen, Diyarbakır Fatih Ortaokulu 2015-2016

·                     Öğretmen,  Diyarbakır Gazi Ortaokulu, 2012-2015

Güncelleme : 25.03.2017 18:15:11
Editörlük
Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları İstanbul, 2017 (N. Sümer ile birlikte)
Kitap Tanıtımı
Şeyhler ve Şahlar Osmanlı Toplumunda Devlet ve Tarikat İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri, Zekeriya Işık, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2016
Dinsel Hareketler ve sosyal Refah (Mısır, İsrail, İtalya ve ABD) Nancy J. Davis & Robert V. Robinson, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2015

Kitap/Kitap Bölümleri
Modern Dönem Kürt Toplumunda Dini Gruplaşmalar, (Kitap Bölümü) Kürdoloji Akademik Çalışmalar, Cilt 1, Ed. Hasan Karacan, Yargı yayınları, 2016 (Mehmet Yanmış ile birlikte)
Hani'de Dini ve Sosyal  Hayat, (Kitap Bölümü) Hani Kaymakamlığı Tanıtım Kitabı, 2012
Makaleler
Göç ve Modernleşme Bağlamında Siirt'te Değişen Kent Kimliği, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2, 2016

Sultan Şeyhmusê Ezzuli Dergahı Örneğinde Tarikatların Toplumsal İşlevleri, Uluslararası Kürt Araştırmaları Dergisi, cilt 1 sayı 1, 2015

Hani'de Sosyal ve Dini Hayat, academia.edu

Yezidilerde Dini Teşkilatlanmanın Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneği) Dini Araştırmalar Dergisi Cilt 20 Sayı 50, 2017, (Necati Sümer İle Birlikte)

Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-kültürel ve Dini Hayata Yansımaları (Bozova Örneği) Turkish Studies Dergisi, Cilt 12, Sayı 35, 2017, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12573

Ulusal/uluslararası Rapor, Analiz
Kürtler'de Dini Hayat: Diyarbakır Örneği, (Analiz) Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi, 2015, (Mehmet Yanmış ile birlikte)
Ulusal/Uluslararası Sempozyum Bildirileri
Diyarbakır'daki Tasavvuf Kökenli Dini Grupların Sosyal Hayata Etkileri, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016

Halidi Tekkelerinin Toplumun Sosyal ve Dini Pratikleri üzerindeki Etkileri, Ulusal Sempozyum: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017 Bingöl

Bir Aidiyet Aracı Olarak Kolektif Kimliğin İnşasında Aşiretin Rolü ve Etkileri, Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu (Ulusal Sempozyum), 4-6 Mayıs 2017 Van

Avrupa'ya Göçün Türkiye'deki Sosyo-Kültürel ve Dini Hayata Yansımaları ( Bozova Örneği) 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi , 18-24 Eylül 2017 Malaga/İspanya

Tarikat Siyaset ilişkisi, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa

Post-modern Tüketim Toplumunda Muhafazakarların Değişen Tüketim Algısı, Uluslararası El-ruha  Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Şanlıurfa