Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2842
Kurumsal E-Posta aynurbilmez  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 11:48:29

Arş. Gör. AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR

2. Doğum Tarihi          : 11.01.1989

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Dicle Üniversitesi

2007-2012

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Dicle Üniversitesi

2012-2015

Doktora

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Siirt  Üniversitesi

2016- ….

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bilmez Ozcinar A., Sogut T., 2017. Analysis of Sesame (Sesamum IndicumL.) Accessions Collected FromDifferent Parts of Turkey Based on Qualitative and Quantitative Traits. Ekin J. 3(1):45-51.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bilmez A.,  Söğüt T., 2015. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Sağlanan Susam (Sesamum indicum L.) Populasyonlarının

Agro-Morfolojik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. 558-562 s. 11.Tarla Bitkileri Kongresi 7- 10 Eylül. Çanakkale.

 

 

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.          Siirt İli Koşullarında Farklı Gübre Uygulamasının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi( BAP)

2.          Farklı Susam Genotiplerinin Siirt İli Koşullarında Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması (GAP)

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler


7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceedings) basılan bildiriler

Bilmez Ozcinar A., Sogut T., 2017. Analysis of Sesame (Sesamum Indicum L.) Accessions Collected From Different Parts of Turkey Based on Qualitative and Quantitative Traits. Ekin J. 3(1):45-51.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bilmez A.,  Söğüt T., 2015. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Sağlanan Susam (Sesamum indicum L.) Populasyonlarının

Agro-Morfolojik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. 558-562 s. 11.Tarla Bitkileri Kongresi 7- 10 Eylül. Çanakkale.


7.7. Diğer yayınlar


7.8. Uluslararası atıflar


7.9. Diğer atıflar


8. Ulusal & Uluslararası Projeler