Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı
Telefon (0484) 254-2073 /
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 09:22:03

Arş. Gör. BÜLENT AKIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Bülent AKIN

2. Doğum Tarihi          : 18.06.1980

3. Unvanı                    : Arş. Gör. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Harran Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı (Türk Halk Bilimi)

Dicle Üniversitesi

2009

Doktora

Türk Halk Bilimi

Ege Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : -

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. “IV. Murat ve IV. Mehmet Hânendeleri Arasında Diyarbakırlı Bir Alevi-Bektaşi Âşık: Âhû Baba (Karaoğlu)”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 59, ss. 279-300, 2011.

2.  “Alevilikte ‘Yakadan Geçirme’ Ritüeli ve Âşık Niyazi Örneği”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 60, ss. 335-346, 2011.

3. “Alpamış Destanı’nda Hz. Ali Tasavvuru”. Milli Folklor, C.12, S. 96, ss. 19-28, 2012.

4. “Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Değerlendirme” (Metin Ekici ile birlikte). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 63, ss. 231-246, 2012.

5. “Ehl-i Haklarda Kelâmhânlık Geleneği ve Kelâmhân Defterlerinin Geleneğin Korunması ve Aktarımındaki Rolü”. Milli Folklor, C.14, S. 111, ss. 100-115, 2016.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   “Alevi Ocakları İle İlgili Tespit Edilebilen En Eski Tarihli Belge: Ağuiçen Ocağı Şeceresi”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 70, ss. 15-38, 2014.

2.  “Dede Garkın Ocağı’nın Diyarbakır Kolu ve Diyarbakır Kolundan Alınan İki Yeni Belge Üzerine Tarihî ve Edebî Bir İnceleme” (Ozan Yılmaz ile birlikte). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 77, ss. 37-76, 2016.

3. “Kutsal Sözün Belleği Olarak Cönkler: Alevi Erkânına Ait Bir Cönk Üzerinde Ritüelik ve Edebî Bir İnceleme” (Ozan Yılmaz ile birlikte). Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 13, ss. 60-110, 2016.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.   Zâkirlik Geleneğinin Değişen Yaratım ve İcra Ortamı Zâkirlikten Âşıklığa Âşık Niyazi. Ankara: Barış Kitap, 2016.  

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

1- Tük Halk Edebiyatı-I

2- Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri

 

     X

 

 

 

    X

 

31

 

 

 

 

51

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
“Alpamış Destanı’nda Hz. Ali Tasavvuru”. Milli Folklor, C.12, S. 96, ss. 19-28, 2012.
“Alevilikte "Yakadan Geçirme" Ritüeli ve Âşık Niyazi Örneği”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 60, ss. 335-346, 2011.
“Ehl-i Haklarda Kelâmhânlık Geleneği ve Kelâmhân Defterlerinin Geleneğin Korunması ve Aktarımındaki Rolü”. Milli Folklor, C.14, S. 111, ss. 100-115, 2016.
“IV. Murat ve IV. Mehmet Hânendeleri Arasında Diyarbakırlı Bir Alevi-Bektaşi Âşık: Âhû Baba (Karaoğlu)”. – Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 59, ss. 279-300, 2011.
“Kutsal Sözün Belleği Olarak Cönkler: Alevi Erkânına Ait Bir Cönk Üzerinde Ritüelik ve Edebi Bir İnceleme” (Ozan Yılmaz ile birlikte). Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 13, ss. 60-110, 2016.