Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı
Telefon (0484) 254-2073 /
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 09:22:03

Arş. Gör. BÜLENT AKIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
“Alpamış Destanı’nda Hz. Ali Tasavvuru”. Milli Folklor, C.12, S. 96, ss. 19-28, 2012.
“Alevilikte "Yakadan Geçirme" Ritüeli ve Âşık Niyazi Örneği”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 60, ss. 335-346, 2011.
“Ehl-i Haklarda Kelâmhânlık Geleneği ve Kelâmhân Defterlerinin Geleneğin Korunması ve Aktarımındaki Rolü”. Milli Folklor, C.14, S. 111, ss. 100-115, 2016.
“IV. Murat ve IV. Mehmet Hânendeleri Arasında Diyarbakırlı Bir Alevi-Bektaşi Âşık: Âhû Baba (Karaoğlu)”. – Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 59, ss. 279-300, 2011.
“Kutsal Sözün Belleği Olarak Cönkler: Alevi Erkânına Ait Bir Cönk Üzerinde Ritüelik ve Edebi Bir İnceleme” (Ozan Yılmaz ile birlikte). Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 13, ss. 60-110, 2016.