Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3135
Kurumsal E-Posta
E-Posta azmiturkan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.01.2019 08:20:07

Arş. Gör. Dr. AZMİ TÜRKAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Azmi TÜRKAN

Doğum Tarihi: 20.02.1984

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim Bölümü/İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Dicle Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

Gaziantep Üniversitesi

2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı: 2012-SEVİYE BELİRLEME SINAVININ RASCH MODELİNE GÖRE CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN YANLILIĞININ İNCELENMESİ

 Danışman(lar)ı : Doç.Dr. Bayram ÇETİN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 Gaziantep Üniversitesi

2011-2013

Arş. Gör.

Siirt Üniversitesi

2013-…

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B.1 BAY, E., DEMİR, S.; BAĞÇECİ, B.; ATEŞ, G.N.;Pamuk, T.; Türkan, A.;Günen, F. Sosyal Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının bilgi, öğrenme ve öğretime ilişkin inançlarındaki değişimlerin incelenmesi

 

B.2 Çetin, B., Delikara, D., BAY, E. ve Türkan, A.(2012). İlköğretim öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanma ve yeterlilik düzeylerinin analizi. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educatıonal Leadershıp 25-28 Ekim 2012, Brüksel/Belgıum

 

 B.3 Çetin, B.. ve Türkan, A.(2013). Okulda Dışlanmışlık Ölçeği Geliştirme Çalışması, International Educational Technology Conference-2013 Kuala Lumpur /Malaysia

 

 

B.4 Baran, M., Maskan, A., Yetişir M.İ., Baran, M., Türkan, A., Toz, N. ve Yaşar, Ş.(2013). Fen Öğretmenlerinin Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Pilot Çalışma), International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education-2013 Diyarbakır/ Turkey

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler:

E.1 Çetin, B. ve Türkan, A.(2012).İlköğretim 8. Sınıf Geometri Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Faklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi 19-21 Eylül 2012, Bolu/Türkiye

Güncelleme : 20.01.2014 14:12:29