Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3166
Kurumsal E-Posta ebru.guc  siirt.edu.tr
E-Posta ebruuuguc  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.05.2020 19:19:28

Arş. Gör. EBRU GÜÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

Eğitim Bilgileri

 

2015-……..: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı,  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

 

2011 - 2015:  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

                      Tezli Yüksek Lisans Programı (+Bilimsel Hazırlık Programı)

      (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Üniversite öğrencilerinin kendini damgalama, stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik yardım arama tutumlarının incelenmesi)

2008 - 2011: Muğla Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi

      (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Geleneksel Türk Sanatlarından Ebru’nun Fen Eğitiminde Kullanılması: Muğla Üniversitesi Örneği)

2004 - 2008: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

İş Deneyimleri                                                   

2011 Şubat - Devam Ediyor  : Araştırma Görevlisi, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2017 Eylül- 2017 Aralık: Bordeux Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı Gelişim Psikolojisi Bölümü, Stajyer, Erasmus Staj Hareketliliği, Bordeux, Fransa

2012 Şubat – 2018 Eylül  :   Araştırma Görevlisi(35. madde, görevlendirme),  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

İzlenen Bilimsel Toplantılar ve Kurslar06.2018- Devam ediyor

 


08.2018 (1hafta)

 


06.2016- 06.2018

 

08.08.2016-15.08.2016

 


02.2016-11.2016

 

 

03.2016-16.2016

 

 10-11.03.2016

 

 2015

 

 

 

2015

 

  

2015

 

 


2015

Psikodrama Eğitimi, İleri Aşama , Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Ankara


Gönüllülük,  “Keyder Little Prince Academy” (Özel Gereksinimli Bireylerin Güçlendirilmesine Yönelik Akademi), Göreme,Nevşehir.


Psikodrama Eğitimi, Temel Aşama , Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Ankara.

 

Gönüllülük,  “Kızlar Atakta” Projesi, Düşler Akademisi Kaş, Antalya, Turkiye.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Psikoloji Org. ve Eğitimleri Merkezi, Ankara.

 

Psikodrama Eğitimi, Hazırlık Aşaması , Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Ankara.

 

Önleme ve Müdahale Çalışmaları Atölyesi,TED Universitesi

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi Programı, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Psikoloji Org. ve Eğitimleri Merkezi, Ankara.

 

Travma Atölyesi- Müdahale Protokolleri ve Terapötik Teknikler ve Uygulamalar,  Uzm. Psik. Dan. İsmail Sav, 9 Nisan 2015-14 Mayıs 2015 (6 Hafta), Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Ankara.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitim Programı (Modül I), Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Şubat 2015- Haziran 2015, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Psikoloji Org. ve Eğitimleri Merkezi, Ankara.


İstismara Uğrayan Çocuğa Yaklaşımda İlk Adım, Prof. Dr. Betül Ulukol, Çalıştay (3 saat), 11.05.2015, ICEFIC Uluslararası Eğitim Kongresi.

 

Proje ve Araştırma Deneyimleri

 2013 Proje asistanlığı;“7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Mesleklere ve Kişisel Özelliklerine İlişkin Farkındalık Kazandırma” projesi (Prof.Dr. Seher Sevim yürütücülüğünde, Ankara Ünversitesi ve Lions Kulübü işbirliği ile)


Yayinlar (Ulusal ve Uluslararası)


Kırlangıç-Şimşek, B., Şahin- Yoluk, İ., Kaya, Y., Şahin, Ö., Baykal-Kök, E., Çelik-Ateş, E.G. & Güç, E. (2020). Proposal for a supervision model in psychodrama: Multiple mirrors supervision- A qualitative research study. New Horizons Through Changing Perspectives, Research and İnnovation in Psychodrama, FEPTO Research Committee Meeting, İstanbul, Türkiye.


Güç, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim sürecine ilişkin metaforik algıları. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye. 


Güç, E ve Yalçın, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin kendini damgalama, stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik yardım arama tutumlarının incelenmesi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye. 


Uyar, N., Ülker-Tümlü, G., Kırlangıç-Şimşek, B. & Güç, E. (2019). Akademik erteleme temalı psikodrama yaşantı grubu sürecinin üniversite öğrencilerinin akademik erteleme, iç görü ve yetersizlik duygusu düzeylerine etkisi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.


Aşçıoğlu-Önal, A., Çelik-Ateş, E.G, Güç, E. & Daşcı, E. (2019). Farklı kurumlarda psikolojik danışman olmak.21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.


Atik, G., Güç, E., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Gülçin Çelik, E. (Mayıs, 2018). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyon sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik inançları üzerindeki etkisi. VIII. International Congress of  Research in Education, Manisa, Türkiye.


Daşcı, E., Atik, G., Aşçıoğlu Önal, A., Çelik, E. G., & Güç, E. (Mayıs, 2017). Psikolojik danışman adayları için Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri: Türkçe Formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye.


Güç, E., Atik, G., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Çelik, E. G. (Mayıs, 2017). Süpervizyon sürecinde kullanılan metaforik çizim etkinliğine ilişkin süpervizyon alan öğrencilerin görüşleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye 


Atik, G., Daşcı, E., Güç, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Gülçin Çelik, E. (2016, Aralık). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyona ilişkin süpervizyon alan adayların görüşleri. VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep.


Atik, G., Güç, E., & Çelik, E. G. (2016, Mayıs). Psikolojik danışma süpervizyonu sürecinde bir müdahale yöntemi olarak metafor kullanımı. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik), Samsun.


Atik, G., Gülçin Çelik, E., Güç, E. ve Tutal, N. (2016). Psikolojik danışman adaylarının yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 597-619. 


Atik, G., Güç, E., Tutal, N., & Çelik, E. G. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adayların farklı endişelere sahip danışanlarla çalışmalarına yönelik bir eğitim programının etkililiği. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.


Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N., & Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.


Dönmezoğulları, C., Güç, E., Çelik, E.G., Demirel, K.,  Yoncalık, O.O. (2014). Self talk and stress: The mediation role of mindfulness. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2014), 29-30 Ekim, Prag-Çek Cumhuriyeti (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).


Güç, E. (2014).  Gest-art: Using art activities in gestalt theraphy. International Conference on New Horizons in Education (INTE),  25-27 Haziran, Paris-Fransa (Poster bildiri olarak sunulmuştur).


Altuntaş, İ., Güç, E. (2014).  Zeynep Cemali ve Gülten Dayıoğlu romanlarında aile yapılarının ve anne-baba algılarının belirlenmesi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran, Muğla (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).


Yalçın, İ., Avşar, V., Güç, E., Çelik, E.G. (2014). The contribution of meta cognition in  the prediction of social anxiety. International Counseling and Education Conference, 26-28 Mayıs, İstanbul (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).


Güç, E., Aycan, Ş. (2012). Using traditional Turkish arts, marbling in science education.  IV. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı, Barselona, İspanya (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 


Güç, E. ve Aycan, Ş. (2009). İlköğretim öğrencilerinde karikatürler yardımıyla çevresel farkındalık yaratma. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi,1-3 Ekim, Edirne (Poster  bildiri olarak sunulmuştur).


Ekiz, G., Güç, E., Sever, S., Tülü, Ç. ve Ülger, A. Ö. (2009). İlköğretim öğrencilerinde doğanın dili ile çevre etiği anlayışlarının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, Edirne (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 


Ülger, A. Ö., Yurttaş, G. D., Ekiz, G., Güç, E. ve Sülün, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin suya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, Edirne (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).


Aycan, Ş., Güç, E., Ülger, A. Ö., Ekiz, G. ve Yurttaş, G. D. (2009). Bitkilerden elde edilen asit- baz indikatörlerinin fen derslerinde kullanılması ve fen eğitimine katkısı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

 

Bilgisayar ve Yabancı Dil Bilgisi

Bilgisayar :             SPSS, MS Office programları ve internet

 

Yabancı Dil:        İngilizce (iyi düzeyde, YDS: 75 puan),  İspanyolca (başlangıç düzeyi), Fransızca (başlangıç düzeyi)

Üyelikler

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği- Şubat 2012-….

TEMA, Gönüllü üyelik, Şubat 2017- ….

Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği, Şubat 2019-...

Güncelleme : 19.05.2020 19:51:27