Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.03.2014 14:54:35

Arş. Gör. ENİSE SUKUŞU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor


Adı Soyadı: Enise SUKUŞU

Doğum Tarihi: 06.02.1990

Unvan: Arş. Gör.

Öğrenim Durumu:  Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.

2012

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD

Süleyman Demirel Üniv.

2016

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD

Süleyman Demirel Üniv.

….

Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi-2013

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yayınlar

İdari Görevler

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ödüller

Name & Surname: Enise SUKUŞU

Birthdate: 06.02.1990

Title: Arş. Gör.

Education:

Degree

Department/Program

University

Year

Undergradute

Faculty of Engineering, Department of Food Engineering

Çanakkale Onsekiz Mart University

2012

Gradute (Ms)

Graduate School of Applied and Natural Sciences, Department of Soil Science and Plant Nutrition

Süleyman Demirel University

2016

Gradute Ph.D

Graduate School of Applied and Natural Sciences, Department of Soil Science and Plant Nutrition

Süleyman Demirel University

….

Academic Titles:

Research Assistant-2013

Directed Ms and Ph.D Thesis  

Publications

National & International Projects

Administrative Positions

Scientific and Professional Memberships

Awards

 

 


 


Güncelleme : 15.02.2017 12:53:27