Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta yildizf  cu.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.03.2014 14:27:41

Arş. Gör. FİGEN YILDIZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor

A

1.      Adı Soyadı: Figen YILDIZ

2.      Doğum Tarihi: 10.07.1987

3.      Unvan: Arş. Gör

4.      Öğrenim Durumu:  Yüksek Lisans

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

K.Maraş Sütçü İmam Üniv.

2009

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Matematik Bölümü

Nevşehir Üniv.

2013

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Zootekni Bölümü

Çukurova Üniv.

 

Devam ediyor

5.      Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

6.2. Doktora Tezleri

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

Güncelleme : 15.02.2017 12:48:48
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cebeci Z., Yildiz F., "Efficiency of Random Sampling Based Data Size Reduction on

Computing Time and Validity of Clustering in Data Mining ", Journal of Agricultural Informatics, no.1, pp.53-64, 2016.

 

Cebeci Z., Yildiz F., "Comparison of K-Means and Fuzzy C-Means Algorithms on Different

Cluster Structures ", Journal of Agricultural Informatics, vol.6, no.3, pp.13-23, 2015.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Çelik M., Yildiz F., Bulancak A., "Çukurova Bölgesi Tavukçuluk İşletmesinde Bulunan

Kadınları Refah Düzeyleri", I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, pp.313-317.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cebeci Z., Yildiz F. , "Görsel Kümelenme Eğilimi Değerlendirmesi ve R'de Uygulaması",

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.1-8, 2015.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Cebeci Z., Yildiz F., Le Henaff D., "Tarımsal Öğrenme Kaynaklarında Üstveri Tamlığına İlişkin Bir Değerlendirme", Akademik Bilişim Konferansı 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.121-121.

Cebeci Z., Yildiz F., Kayaalp G., "K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K Değeri Seçilmesi", 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.231-242 .

Cebeci Z., Yildiz F., "Bulanık C-Ortalamalar Algoritmasının Farklı Küme Büyüklükleri için Hesaplama Performansı ve Kümeleme Geçerliliğinin Karşılaştırılması", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.227-239.

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler