İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3288
Kurumsal E-Posta gizemsimsek  siirt.edu.tr.
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:38:03

Arş. Gör. GİZEM ŞİMŞEK AÇAR

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi


EĞİTİM BİLGİLERİ 

 

Doktora            : Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme -(2015-hâlen)
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi – İktisat – (2015-hâlen)

 

Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi  – Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme  2014 

     

                        Tez Konusu : Sermaye Birikiminin Stratejik Belirleyeni: Beşeri Sermaye

                          (Türkiye’de Sermaye Birikim Sürecini Beşeri Sermaye Üzerinden Okumak) -  
Danışmanı: Prof. Dr. Fuat Ercan  - 2014


Lisans               
: Marmara Üniversitesi– İktisat  2010                                                       

 

 


 

YAYINLARAlana İlişkin Kitap ya da Kitap Bölümü Yazarlığı


 

Kitap Yazarlığı

 

Gizem ŞİMŞEK (2015). Birikim Sürecinde Çifte Kavrulmuş Meta: Beşeri Sermaye.  İstanbul: SAV Yayınları. 


 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

Gizem ŞİMŞEK (2013). “4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli ve Öğretmen Emeğinin Beşeri

Sermaye Biçiminde Dönüşümü: Fark Yaratarak Genişleyen Kapitalizm” Praksis Dergisi: Yıl: 2013 Sayı: 33.  

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Gizem ŞİMŞEK (2017). "Complete A Missing Puzzle: A Gender Oriented Analyses to Relative Surplus Value"

International Initiative for Promoting Political Economy, 8th Annual Conference 2017, 11-15 September, Berlin.


 • Gizem ŞİMŞEK (2017). "Is Gender Blinding Rational? : Critical Gender Oriented Analyses of Neoclassical Human Capital Theory”
 •  International Conference of Political Economy, 8th Annual Conference 2017, 28-30 June, Belgrade.
 •  
 • -Gizem ŞİMŞEK (2016). “The Productivity Analysis Between Discourse and Reality in Turkey: A Critique of New Institutionalist Economics” 
 • International Initiative for Promoting Political Economy, 7th Annual Conference 2016, 7-9 September, Lisbon.


 • -Gizem ŞİMŞEK (2016). “İktisadi Büyüme ve Verimlilik Kıskacında Emek Gücünün Dönüşümü: Beşeri Sermaye”
 •   International Conference of Political Economy, 7th Annual Conference 2016, 28-30 June, Istanbul.

     -Gizem ŞİMŞEK ve Adem AÇAR (2014).  “Spatial Analysis of the Construction Sector in Turkey: 
From the Building of Capital Accumulation to the Analysis of Crisis” Association for 
Heterodox Economics 16th Annual Conference 2014, 2-4 July, Greenwich University, London.
 

  - Gizem ŞİMŞEK (2014). “Eğitim Kalkınma İçin mi Birikim İçin mi?” 
Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 15-17 Ekim 2014.

 •        - Adem AÇAR ve Gizem ŞİMŞEK (2014). “Küresel ve Yerel Network: İnşaat Sektörü” 
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 15-17 Ekim 2014.

 •  -Gizem ŞİMŞEK (2013).  “Human Capital or New Demands by Fractions of Capital Regarding Labour –Force” 
 • International Conference on Critical Education 2013, 17-20 May, Ankara.

 

  


Staj Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Emisyon Genel Müdürlüğü - 2010

 

İstanbul Ticaret Odası,  Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi - 2009 

Güncelleme : 23.10.2017 18:13:03
Kalkınma Ekonomisi, Feminist Ekonomi, Politik Ekonomi, Eğitim Politikaları