Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta halildilmen  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme20.02.2015 10:04:28

Arş. Gör. HALİL DİLMEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı: Halil DİLMEN

2.      Doğum Tarihi: 05.09.1987

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Yüzüncü Yıl Üniv.

2009

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma ABD

Yüzüncü Yıl Üniv.

2013

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma ABD

Yüzüncü Yıl Üniv.

2015-

 

 

5.Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi 2015-

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. …

2. …

6.2. Doktora Tezleri

1. …

2. …

7.Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. …

2. …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Dilmen H., Özgökçe M.S., 2018. Van Gölü Kıyı Habitatlarında Notonecta viridis Delcourt, 1909 (HemipteraNotonectidae) ve Bazı Chironomidae (Diptera) Türlerinin Biyolojik   Gösterge   Değerleri YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 2018 Cilt 28, sayı 4, 426-437  https://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.447054

2. Pala F., Mennan H., Çığ F., Dilmen H., 2018. Determination of weed seeds mixed with wheat product in Diyarbakir. Türkiye Tarımsal  Araştırmalar Dergisi, 5(3): 183- 190 DOI: 10.19159/tutad.342885          

                         

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Dilmen H., Özgökçe M.S., 2017 Van Gölü Kıyı Şeridi Boyunca Notonecta Viridis (Hemıptera: Notonectıdae) ve Chironomid Türlerinin Popülasyon Yoğunluğu ve Değişimi Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) (Özet Bildiri/Poster)

2. Dilmen H., Özgökçe M.S.,, 2016 Van Gölü Kıyı Şeridi Boyunca Notonecta Viridis (Hemıptera: Notonectıdae) ve Chironomid Türlerinin Gösterge Değerleri SEAB-2016), 311. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3295751)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. …

2. …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. …

2. …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. …

2. …

7.7. Diğer yayınlar

1. …

2. …

 

8.Projeler

1. …

2. …

9.İdari Görevler

1. …

2. …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. …

2. …

11.Ödüller

1. …

2. …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

Güncelleme : 15.02.2019 14:01:05
YAYINLAR