Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta hozarslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.03.2017 23:28:02

Arş. Gör. HİMMET ÖZARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi


ÖZGEÇMİŞ

 

1.GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

15.03.2017

T.C. KİMLİK NO

 

ÜNVANI ADI SOYADI

Arş. Gör.Himmet ÖZARSLAN

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A blok

DOĞUM YILI

1982

TELEFON

GSM:

İŞ: 0484 223 12 24/3098

E-POSTA

hozarslan@siirt.edu.tr

 

2.EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2006

Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği

2016

Yüksek lisans

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Bilim Dalı

 

Doktora

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Bilim Dalı

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Makine Mühendisliği

Arş.Gör

2011-2013

Çukurova Üniversitesi

Türkiye

Adana

Otomotiv Mühendisliği

Arş.Gör

2013-2016

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Makine Mühendisliği

Arş.Gör

2016-....

 

4.ALDIĞI SERTİFİKALAR

TARİH

SERTİFİKA ADI

NERDEN ALDIĞI

 

 

 

 

 

 

5.PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

Tabakalı Kompozit Malzemelerin Çok Yüksek ve Çok Düşük Sıcaklıklarda Kırılma Davranışları

ABTÜBAP

 

12.05.2016

Araştırmacı

BAP

 

 

 

 

 

 

 

6. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

 

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

 

Diğer Faaliyetler(Eser/sorumluluk/üyelik vb.)

 

 

 

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

 

 

7.YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Uluslararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

Uluocak, İ., Yavuz, H., Conker, Ç., Özarslan, H., Burgaç, A., Akbıyık, H., “Dynamic Simulation of Automobile Crankshaft”, International Conference and Exhibition on Automotive Engineering, Valencia, Spain, September 1- 2, 2015.

2015

Özarslan H., Yavuz H., Darıcık F., Design and Development of a Light Weight Composite Chassis for Electric Vehicle Applications, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC'16), Nevşehir, Türkiye, 6-8 Nisan 2016.

2016

 

8.İDARİ GÖREVLER

 

Güncelleme : 15.03.2017 13:37:04