Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Telefon (0484) 212-1111 / 2654
Kurumsal E-Posta m.tayancc  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme29.11.2017 09:17:59

Arş. Gör. MEHMET TAYANÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet TAYANÇ

2. Doğum Tarihi          : 01.12.1989

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora (Devam Edior)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

İstanbul Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Sosyoloji

Van yüzüncü Yıl Üniversitesi

2016

Doktora

Sosyoloji

Selçuk Üniversitesi

Devam Ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  TAYANÇ, Mehmet, Kimlik Oluşturma Aracı Olarak “Nevruz-Newroz” Şenlikleri, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, Sayfa:82-89.

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   TOPRAK, Murat ve Mehmet TAYANÇ, Küreselleşme ile Ulus-Devlet Arasındaki İlişkinin Kimlik Olgusuna Yansıması, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyomu ISEPA’17 Diyarbakır

            2.   TAYANÇ, Mehmet&TAN, Mehmet, Göçebe Aşiretlerin Kentleşme Deneyimi ve Farklılaşan İlişki Biçimler: Siirt Örneği, Türkiye’de Aşiret Gerçeği Sempozyumu, Van-2017

 

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
KİMLİK OLUŞTURMA ARACI OLARAK NEVRUZ-NEWROZ ŞENLİKLERİ