İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta mucahithoca  hotmail.com
Web
Açıklama Tel: 0544 950 51 62
Güncelleme21.02.2017 15:52:50

Arş. Gör. MÜCAHİT EKİNCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

1.     Adı Soyadı                   : Mucahit Ekinci

2.     Doğum Tarihi              : 05.05.1979

3.     Unvanı                          : Arş. Grv.

4.     Öğrenim Durumu       : Yüksek Lisans

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat 

Ankara Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Arap Dili ve Belağatı 

Yüzüncüyıl Üniversitesi

2016

Doktora

Arap Dili ve Belağatı

Uludağ Üniverstesi


 

Yüksek Lisans                     : Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Tez                                        : “İbn Hişam'ın Muğni'l-Lebîb Adlı Eserinde Nesir Şahidler”

Danışman                             : Yrd. Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş

Lisans                                   : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010.

Yabancı Dil

Arapça                                   : 86,25

Güncelleme : 21.02.2017 15:49:40