Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Telefon / 3036
Kurumsal E-Posta muratakdemir  siirt.edu.tr
E-Posta murathacettepe  gmail.com
Açıklama
Güncelleme19.10.2017 10:55:27

Arş. Gör. MURAT AKDEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kordinatör

Birim Farabi Koordinatörü
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi
Lisans   : 
Hacettepe Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans : 
Siirt Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktora  : 
 Siirt Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (devam ediyor)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.Sc.    
 Hacettepe University  - Electrical and Electronics Engineering

M.Sc.   :  
Siirt University  - Electrical and Electronics Engineering 

Ph.D.  :  
Siirt University 
 - Electrical and Electronics Engineering  (ongoing)
Güncelleme : 16.01.2017 08:33:26
Akademik Ve İdari Görevleri – Tarihleri
Diger dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Proje Deneyimi
1. SiÜ-BAP. PC Tabanlı Modüler Servo Kontrol Eğitim Setleri Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi(Tamamlandı).
Researcher ID:
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
1. Akdemir, M., Yıldırım, S., Genç, N.,(2016). YÜKSEK GERİLİMLİ DOĞRU AKIM İLETİM SİSTEMLERİ İÇİN AKTİF DOĞRU AKIM FİLTRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYONU. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 1073-1083.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
Yönetilen Tezler (Tamamlanan)