Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon 0484 223 17 39 / 3043
Kurumsal E-Posta
E-Posta mustafakaya2011  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.12.2015 10:20:42

Arş. Gör. MUSTAFA KAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mustafa KAYA

2. Unvanı                    : Arş. Gör. Dr.

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya Bölümü

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

 

2004-2008

Y. Lisans

Kimya Mühendisliği ABD

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

2008-2011

Doktora

Kimya Mühendisliği ABD

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

2012-2018

 

4. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

           

5.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. Ömer SAHIN, Hacer DOLAS, Mustafa KAYA, Meahmet Sait IZGI, and Halil Demir, “Hydrogen Production from Sodium Borohydride Fuel Cells in Presence of Electrical Field” International Journal of Energy Research Volume 34, Issue 7, Pages 557 – 567, 2010.

2Ömer SAHIN, Mustafa KAYA, Mehmet Sait IZGI,   CaferSAKA,“Effect of Microwave Irradiation on aCo-B Based Catalyst Hydrogen Generation Hydrolysis of NaBH4 Solution”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects  Volume 37, Issue 5 Pages 462-467  2015

            3. Mustafa KAYA, Ayhan Abdullah CeyhanÖmer Şahin " Effects of different temperatures and additives on metastable zone width precipitation kinetics of NaBO2" Russian Journal of Physical Chemistry A,Volume 88, Issue 3 , pp 402-408  2014

            4.  Ömer Şahin, Mustafa KAYA, Cafer Saka " Plasma-surface modification on bentonite clay to improve permance of adsorption of methylene blue "  Applied Clay Science 116–117 pp 46–53  (2015)

            5.  Ömer Şahin, Duygu Elma Karakaş, Mustafa KAYA, Cafer Saka " The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co–B–P catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4 " Journalof Energy Institute In Press (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.joei.2016.03.003

6.  Mustafa KAYA, Mehmet Fatih Dilekoğlu, Ömer Şahin, Cafer Saka " Plasma Treated Sepiolite: A New Adsorbent Removal of Malachite Green from Contaminated Water "  Plasma Chemistry and PlasmaProcessing ,2016, Volume 36, Issue 6pp 1417–1430

7.  Mustafa KAYA Ömer Şahin, Cafer Saka “Preparation and TG/DTG, FT-IR, SEM, BET Surface Area, Iodine Number and Methylene Blue Number Analysis of Activated Carbon from Pistachio Shells Chemical Activation” International Journal of Chemical Reactor Engineering DOI: https://doi.org/10.1515/ijcre-2017-0060

8 . Ömer Şahin, Mustafa KAYA, Cafer Saka “ Preparation and Characterization of Small Pore Carbon Molecular Sieves Chemical Vapor Deposition of Pistachio ShellsANALYTICAL LETTERS https://doi.org/10.1080/00032719.2018.1432630

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Mustafa KAYA "Surface Modification with Cold Plasma Application On Bentonite and İts Effects On Adsorbtion of methylene Blue" International Enviromental Sciences Semposium of Van (IESSV’14)”, 04-07 June 2014 ,  Van-Turkey.

2. Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Mustafa KAYA "Preparation of Activated Carbon From Acorn Shell Chemical Activation with ZnCl and İts Methylene Blues and İodine Number" International Enviromental Sciences Semposium of Van (IESSV’14)”, 04-07 June 2014 ,  Van-Turkey.

3. Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Mustafa KAYA "Production of Pistachio-Nut shells Based Activated Carbons For İodine and Methylene Blue Adsorbtion" International Enviromental Sciences Semposium of Van (IESSV’14)”, 04-07 June 2014 ,  Van-Turkey.

4. Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Mustafa KAYA "Adsorbtion Properties of Spiolite Modified Cold Plasma" International Enviromental Sciences Semposium of Van (IESSV’14)”, 04-07 June 2014 ,  Van-Turkey.

5. Abdurrahman ÖZHAN, Ömer ŞAHİN, Mehmet Maşuk KÜÇÜK, Cafer SAKA, Mustafa KAYA"Preparation and Characterization of Activated Carbon from Pine Cone Microvawe İnduced ZnCl2 Activation and İts Effects on Adsorbtion of Methylene Blue" International Enviromental Sciences Semposium of Van (IESSV’14)”, 04-07 June 2014 , Van-Turkey

6. Mustafa KAYA, Serdar ABUT,Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, "BORİK ASİT KRİSTALLERİNİN BÜYÜME HIZLARINDAKİ SAÇILIM DAĞILIMININ FARKLI AÇILARDA İNCELENMESİ" 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 October 2016, Adana- Turkey

7. YAVUZ KIRIM, MUSTAFA KAYA, CAFER SAKA “ACTIVATED CARBON PRODUCTION FROM ACORN SHELL USING DIFFERENT CHEMICAL ACTIVATING AGENT” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

8. MUSTAFA KAYA, CAFER SAKA, ÖMER ŞAHİN “CARBON MOLECULAR SIEVE PRODUCTION FROM ACORN SHELLS USING ZNCL2” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

9. CAFER SAKA, MUSTAFA KAYA, “INVESTIGATION ON THE MALACHITE GREEN ADSORPTION WITH PLASMA TREATED BENTONITE ADSORBENT “The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

10. YAVUZ KIRIM, MUSTAFA KAYA, CAFER SAKA “ACTIVATED CARBON PRODUCTION FROM SIIRT PISTACHIO SHELL USING DIFFERENT CHEMICAL ACTIVATING AGENT” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

11. MUSTAFA KAYA, CAFER SAKA, ÖMER ŞAHİN “CARBON MOLECULAR SIEVE PRODUCTION FROM SIIRT PISTACHIO SHELLS USING ZNCL2” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

12. CAFER SAKA, MUSTAFA KAYA “REMOVAL OF METHYLENE BLUE DYE WITH PLASMA TREATED SEPIOLITE ADSORBENT” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Suna TARHAN, Güllü ASLAN, Ömer ŞAHİN, Mustafa KAYA "Sodyum Borhidürden Hidrojen Üretim Şartlarının Borik Asit Varlığında Belirlenmesi" 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi , 12-14 Mayıs 2011, Hitit Üniversitesi- ÇORUM.

2. Gamze SARAÇOĞLU, Gizem ERTEN, Ömer ŞAHİN, Mustafa KAYA, Tülay ŞAHİN "Klinkere Katılan Çeşitli Bor Bileşiklerinin Elde Edilen Çimentonun Kalitesine Etkisi" 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi , 12-14 Mayıs 2011, Hitit Üniversitesi- ÇORUM.

3. Mustafa KAYA, Mehmet DOKSAL, M. Yusuf ÖNDEŞ, Ömer ŞAHİN. "Aktif Karbon Destekli Co-B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi" , UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013,  Konya-Türkiye.

6.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

7.Projeler

           

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

1.    Potasyum Pentaborat Tetrahidrat Ve Lityum Tetraborat Trihidratın Üretimi Ve Üretim Şartlarının Belirlenmesi

TÜBİTAK

 

2008-2010

Bursiyer

 

108M043

2.    Sepiyolit ve bentonit killeri üzerine soğuk plazma etkisinin incelenmesi ve elde edilen adsorbentler ile boyar maddelerin adsorpsiyonu 

BAP

 

2013-2015

Araştırmacı

 

2013-SİÜSYO-SH1:

3.     Siirt Fıstığı Ve Palamut Kabuklarından Aktif Karbon ve Moleküler Karbon Elek Üretimi ve Gazların Adsorpsiyon /Saflaştırma Uygulamaları

TÜBİTAK

 

2013-2015

Bursiyer

 

 (111Y288)

 

 

8.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

10.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

11.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 17.04.2018 15:04:41
Akademik Ve İdari Görevleri – Tarihleri

 .

Diger dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Proje Deneyimi
Researcher ID:
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
Yönetilen Tezler (Tamamlanan)