Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon 4842231224 / 4061
Kurumsal E-Posta nevin-blg  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 09:50:16

Arş. Gör. NEVİN DOĞAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi

 

 

 

 ÖZGEÇMİŞ

 

 Adı Soyadı: NEVİN DOĞAN

Unvanı: Araştırma Görevlisi

 

 Öğrenim Durumu:  

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Erciyes Üniversitesi

2007- 2012

Y.Lisans

Doktora

Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

2013- 2015

2015-

 

 

Akademik Görevler:

Araştırma Görevlisi / Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Erciyes Üniversitesi/ Eylül 2012- Kasım 2014

Araştırma Görevlisi/  Sağlık Yüksek Okulu/ Siirt Üniversitesi / Aralık 2014- 

Mesleki Deneyim:

Hemşire/ Kayseri Özel Anakalp Hastanesi/  KVC Yoğun Bakım Hemşireliği    

 Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar:

2013 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya

2013 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Bodrum 

2014 Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kongresi, Manisa

2015 Tamamlayıcı Ve destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri

2015 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum

 

 Katıldığı kurslar:

2012-2013 Ortadoğu Teknik Üniversitesi İngilizce Dil Eğitimi, Ankara

2014 Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, İstanbul

2014  Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Kayseri

 

 İletişim Bilgileri

e-mail: nevin-blg@hotmail.com

Güncelleme : 14.02.2017 09:48:37
Yayınlarım
Yayınlar
 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)
Ceyhan Ö, Göriş S, Doğan N, Korkut Bayındır S (2017). The Use of Complementary and Alternative Medicine by Patients Undergoing Hemodialysis.  3(1):40-45.
Göriş S,Ceyhan Ö,Taşcı S, Doğan N (2016).  Do Symptoms Related To Hemodialysis Affect Marital Adjustment?.  Sexuality And Disability, 34(1), 63-73., Doi: 10.1007/S11195-016-9428-X
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Göriş S, Bilgi N (2015).  Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Ve Hemşirelik Bakımı.  Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 1(1), 68-74.
Korkut Bayındır S, Göriş S, Korkmaz Z, Doğan N (2015).  Kavram Haritası İle Kronik Böbrek Yetmezliği (Kby) Vaka Sunumu.  Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, 125-130.
Göriş S, Bilgi N, Korkut Bayındır S (2014).  Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kulanımı.  Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 25-29.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Göriş S, Doğan N. Geriatrik Bireylerde Ağrının Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Ekim 2015, Ankara.
Doğan N, Göriş S.Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin yaşam kalitesine etkisi, 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildiri, 2015 Ekim, Antalya.
Şentürk S, Doğan N. Hemşirelik Öğrencilerinin hemşirelik eğitimi sırasında yaşadıkları stresin belirlenmesi, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Poster Bildiri, 2015 Eylül, Erzurum.
Şentürk S, Doğan N, Taşcı S. Diz osteartritli yaşlılarda zencefilli böbrek kompres uygulamasının etkileri, Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Poster bildiri, 2015 Mayıs, Kayseri
Şentürk S. Doğan N, Geçmişten günümüze tıbbi bir bitki olarak gül, Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Poster bildiri, 2015 Mayıs, Kayseri
Doğan N, Göriş S. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını kullanma nedenleri, Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Poster bildiri, 2015 Mayıs, Kayseri
Ceyhan Ö, Göriş S, Bilgi N, Bayındır SK., Hemodiyaliz hastalarının tat kullanım durumlarının incelenmesi, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, nisan 2014, Manisa, Poster
Bilgi N, Göriş S, Korkmaz Z, Bayındır SK., Karaciğer sirozu'nun kavram haritası üzerinde anlatımı. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2013, Antalya, Poster
Göriş S, Bilgi N, Bayındır SK, Simülasyon ve hemşirelikte kullanımı. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ekim 2013, Bodrum, Poster
Bayındır SK, Göriş S, Korkmaz Z, Bilgi N, Kavram haritası ile kronik böbrek yetmezliği (KBY) vaka sunumu, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2013, Antalya, Poster
Kılıç B, Deniz M, Ak O, Uçar N, Ünsal A, Bayındır SK, Bilgi N., Üniversite öğrencilerinin reçetesiz ilaç kullanım durumları ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya, Poster
Ulusal & Uluslararası Projeler
Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Ağrı Düzeyleri Ve Ağrı İnançlarının Yaşam Kalitesine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016